13,1°C

reklama
reklama

Różna wysokość zaliczek na płatności 2020

Napisał  Gru 07, 2020

Na konta rolników do końca listopada br. wpływały zaliczki na poczet dopłat bezpośrednich. Często zdarzało się, że sąsiedzi posiadający zbliżoną powierzchnię gospodarstw otrzymywali zupełnie różne kwoty zaliczek. Z czego wynikają te różnice?

Jak informuje ARiMR, wypłata zaliczek na płatności bezpośrednie wynosiła do 70% należnej rolnikowi płatności z tytułu dopłat bezpośrednich oraz do 85% należnej płatności w ramach PROW (czyli ONW, płatności rolno-środowiskowe, ekologiczne, z tytułu zalesienia itp.).

Rozbieżności wynikają z faktu, że niektórzy rolnicy otrzymali tylko zaliczkę do płatności PROW, inni tylko do płatności obszarowych, a jeszcze inni - obie zaliczki. W niektórych sytuacjach, do czasu wyjaśnienia wstrzymano płatności dodatkowe takie jak, np.: dla młodych rolników.

Z dniem 30 listopada br. zakończono wypłatę zaliczek. Z informacji ARiMR wynika, że wypłacono 10,4 mld zł dla 1 270 mln beneficjentów. Grupa kilku do kilkunastu procent rolników (w zależności od rodzaju płatności), nie otrzymała dotąd żadnych wpłat, co spowodowane jest: niewyjaśnionymi zastrzeżeniami wynikającymi z kontroli (czyli: odmową przyznania płatności na etapie naliczania lub trwającym na poziomie Biura Powiatowego postępowaniem wyjaśniającym), ale także np.: pozyskaną informacją o śmierci beneficjenta i zwrotami bankowymi, wynikającymi z nieaktualnych numerów rachunków bankowych. Pozostało do wypłaty ponad 5 mld zł, które powinny trafić na konta rolników do końca czerwca 2021 r.

Jak informuje ARiMR, w grudniu powinna zostać także wypłacona: „Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19”, na którą wnioski składne były w terminie od 9 września do 7 października br.

(rpf) jp / Źródło: WIR

Udostępnij:

Skomentuj

reklama
reklama