Wydrukuj tę stronę
Izby rolnicze apelują do ministra Pudy o zmianę zasad dofinansowania zakupu komputera fot. Adobe Stock

Izby rolnicze apelują do ministra Pudy o zmianę zasad dofinansowania zakupu komputera

Napisał  Gru 29, 2020

Zdaniem izb rolniczych zmiany wymagają kryteria dotyczące zarówno daty zakupu komputera, jak i wieku dziecka oraz wysokości dochodu uzyskanego w 2019 r. Obecne zasady przyznawania tej pomocy są dla wielu rodzin krzywdzące – uważają izby.

Dofinansowanie kosztów zakupu komputera dla dzieci rolników cieszy się dużym zainteresowaniem. Niestety, nie wszystkie rodziny rolnicze mogą skorzystać z tego wsparcia. Narzucone Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 16 października 2020 r. ograniczenia pozbawiły wiele rodzin rolniczych możliwości o ubieganie się o to wsparcie. Zdaniem izb rolniczych przepisy zawarte w Rozporządzeniu wymagają zmian tak, by więcej dzieci mogło skorzystać z dofinansowania kosztów zakupu komputera.

Zdaniem samorządu rolniczego dofinansowaniu powinien podlegać także zakup komputera dokonany od dnia 24 października 2020 r. wraz z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2020 r., czyli od momentu wprowadzenia nauki zdalnej, a nie jak wpisano w rozporządzeniu w okresie od dnia 10 grudnia 2020 r. do dnia 31 marca 2021 r.

Ponadto izby zaproponowały we wniosku objęcie pomocą także dzieci i młodzież w wieku do 26 lat, a nie jak w rozporządzeniu do lat 18, uczących się w szkole podstawowej, ponadpodstawowej oraz studentów w roku szkolnym 2020/2021.

Dodatkowo, według izb, kryterium dotyczące dochodu uzyskanego w 2019 nie jest właściwe, gdyż sposób określenia dochodu z gospodarstwa rolnego - obliczonego jako iloczyn liczby ha przeliczeniowych w gospodarstwie rolnym, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, ustalonej na podstawie decyzji ustalającej wymiar podatku rolnego na 2019r. nie jest miarodajny. Tak wyliczony dochód jest często zawyżony, znacznie wyższy od faktycznie uzyskiwanego w gospodarstwie, w związku z czym niewielu rolników może skorzystać z tego dofinansowania.

(rpf) jp / Źródło: KRIR

Udostępnij: