-0.8°C

reklama
reklama
1/2

Pomoc dla producentów trzody: Wsparcie trafia nie tam, gdzie powinno

Napisał  Sty 19, 2021

Wielkopolski samorząd rolniczy do ministra rolnictwa w sprawie przyznawania wsparcia producentom trzody chlewnej: pieniądze trafiają do osób nie odczuwających kryzysu cenowego żywca wieprzowego. Według samorządu, pomoc ta powinna być skierowana wyłącznie do rolników prowadzących produkcję na własny rachunek.

Wielkopolski samorząd rolniczy w piśmie do ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 15 stycznia br. zwrócił uwagę szefowi resortu rolnictwa, że zasady przyznawania tej pomocy zostały przygotowane w taki sposób, że do jej uzyskania kwalifikują się również osoby, które zajmują się tuczem kontraktowym (hotelowym). Osoby zajmujące się opieką nad zwierzętami wstawionymi przez firmy, z którymi zawarły kontrakty, mają już zagwarantowane warunki odbioru w określonych cenach, zatem nie ponoszą one ryzyka i strat w związku wahającą się koniunkturą na rynku spowodowaną pandemią koronawirusa.

W opinii WIR pomoc publiczna powinna być ukierunkowana tylko dla podmiotów prowadzących produkcję rolniczą na własny rachunek i ryzyko oraz dla tych, którzy faktycznie ponoszą rzeczywiste straty. Tymczasem mechanizm obowiązujący aktualnie, sprawia, że pieniądze trafią do osób pracujących usługowo i nie odczuwających kryzysu cenowego żywca wieprzowego.

Drugą kwestią, na jaką zwróciła uwagę Izba w swym wystąpieniu, jest obniżenie pomocy z tytułu obniżenia dochodu na skutek wystąpienia na obszarze Polski wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF) - od IV kwartału 2019 r., o wysokość wsparcia uzyskanego na operacje typu „Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19”. Zdaniem rolników są to zupełnie dwa odrębne problemy i jak pokazuje praktyka, są rolnicy, którzy odnotowali straty – zarówno w jednym, jak i drugim aspekcie.

W związku z tym, Izba zwróciła się z apelem o zmianę istniejących przepisów tak, by producent rolny, który miał dużo niższe dochody w wyniku nałożenia się dwóch niekorzystnych zjawisk, mógł uzyskać wyrównanie strat – adekwatne do faktycznej obniżki jego dochodów.

Kolejnym problemem poruszonym w piśmie do MRiRW jest fakt, iż „Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych COVID-19” nie przysługuje następcy prawnemu w przypadku śmierci małżonka lub przekazania gospodarstwa. Osoby, które po śmierci małżonka lub po przejęciu gospodarstwa złożyły wniosek o wspomnianą pomoc, otrzymały decyzje odmowne z biura powiatowego ARiMR.

Niezrozumiałym jest wprowadzenie takiego rozwiązania, ponieważ w gospodarstwach rodzinnych zwierzęta są dobrem wspólnym, a system rejestracji zwierząt prowadzony przez ARiMR nie przewiduje ujęcia jako posiadaczy małżeństwa. Natomiast osoby przejmujące gospodarstwo, rozpoczynając swoją działalność, nie robią tego z dnia na dzień, bowiem najczęściej młodsze pokolenie pracuje z rodzicami w gospodarstwie od najmłodszych lat.

Przejmując gospodarstwo, przejmuje także wszelkie zobowiązania, a zatem, tak jak w przypadku płatności bezpośrednich, pomoc powinna przysługiwać także następcy.

Dramatyczną sytuację polskich producentów trzody poruszaliśmy we wcześniejszej korespondencji oraz w stanowiskach podejmowanych przez Zarząd i WZ WIR. Obecnie w wielu gospodarstwach trzodowych sytuacja ekonomiczna przeradza się w tragedię. Ceny żywca wieprzowego nie pokrywające kosztów produkcji, utrzymujące się od kilku miesięcy, skutkują tym, że w niektórych gospodarstwach prowadzących produkcję trzody, rozpoczęły się już egzekucje komornicze.

Dlatego Wielkopolska Izba Rolnicza zaapelowała do ministra rolnictwa o wzięcie pod uwagę przygotowania kolejnego wsparcia dla rolników poszkodowanych przez drugą falę pandemii koronawirusa, a także o ponowne wystąpienie do Komisji Europejskiej o uruchomienie programu prywatnego przechowalnictwa wieprzowiny.

O efektach swojego wystąpienia WIR ma poinformować po otrzymaniu odpowiedzi z MRiRW.

(rpf) jp / Źródło: WIR

Udostępnij:

Skomentuj

reklama

Ogłoszenia