Wydrukuj tę stronę

KRUS: Zasady pobierania zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenie zdrowotne w 2021 r.

Napisał  Sty 19, 2021

W 2021 r. zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń emerytalno-rentowych i rodzicielskich świadczeń uzupełniających będą pobierane na takich samych zasadach jak w roku poprzednim.

Zaliczkę na podatek dochodowy i składkę na ubezpieczenie zdrowotne Kasa pobierze od wypłacanych emerytur, rent, rodzicielskich świadczeń uzupełniających i świadczeń wyrównawczych dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych.

Zaliczkę Kasa będzie naliczała w kwocie równej 17% świadczenia uzyskanego w danym miesiącu minus 43,76 zł (miesięczna kwota zmniejszająca podatek). Z kolei składkę na ubezpieczenie zdrowotne Kasa ustali w wysokości 9% świadczenia, z tym, że 7,75% będzie pokrywane z zaliczki na podatek dochodowy, a pozostałe 1,25% z kwoty netto świadczenia.

(rpf) jp / Źródło: KRUS

Udostępnij: