-0.8°C

reklama
reklama
1/3

Które firmy będą świadczyły usługi utylizacyjne w 2021 r. dofinansowywane przez ARiMR

Napisał  Sty 23, 2021

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podpisała umowy z 10 firmami na świadczenie usług związanych z utylizacją padłych zwierząt gospodarskich w 2021 r. Pomoc ARiMR polega na pokryciu za rolników w całości lub części kosztów obejmujących zbiór, transport i unieszkodliwienie padłych zwierząt gospodarskich.

Tegoroczne zasady korzystania z usług utylizacyjnych z dofinansowaniem Agencji nie ulegają zmianie w stosunku do lat ubiegłych - zmieniły się jedynie kategorie wagowe świń: w miejsce dotychczasowych czterech zostały wprowadzone dwie - do 50 kg i powyżej 50 kg.

Pomoc może otrzymać producent rolny prowadzący gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub dział specjalny produkcji rolnej. Wsparcie to skierowane jest do mikro-, małych lub średnich przedsiębiorstw.

Wysokość wsparcia zależy od wieku i gatunku padłego zwierzęcia. Agencja sfinansuje za rolnika pełne koszty zbioru i transportu padłego bydła, owiec, kóz, koni oraz świń, a także pokryje w 100% koszty unieszkodliwienia bydła, które ukończyło 48 miesiąc życia oraz owiec i kóz, które ukończyły 18 miesiąc życia (zwierzęta z tych grup podlegają badaniom w kierunku TSE - gąbczaste zwyrodnienie mózgu). Natomiast w przypadku unieszkodliwienia padłego bydła poniżej 48 miesiąca życia, a owiec i kóz poniżej 18 miesiąca życia oraz świń i koni niezależnie od ich wieku, Agencja może dofinansować do 75% poniesionych przez producenta rolnego kosztów. W przypadku rolników będących płatnikami podatku VAT, dofinansowanie Agencji nie obejmuje kwoty podatku VAT.

Usługi utylizacyjne, do których dopłaca Agencja, świadczą w 2021 roku następujące firmy:

- Eko - Stok Sp. z o.o.,
- Energoutil Sp. z o.o.,
- Jasta Sp. z o.o.,
- PP-H Hetman Sp. z o.o.,
- PPP Bacutil Sp. J.,
- Promarol-Plus Sp. z o.o.,
- Saria Polska Sp. z o.o.,
- Struga S.A.,
- ZP-H Rakowscy Sp. J.,
- ZR-P "Farmutil HS" S.A.

Pomoc udzielana przez ARiMR na pokrycie kosztów utylizacji padłych zwierząt gospodarskich jest w całości finansowana z budżetu krajowego.

(rpf) jp / Źródło: ARiMR

Udostępnij:

Skomentuj

reklama

Ogłoszenia