Wydrukuj tę stronę
Do 15 lutego można zgłaszać uwagi do projektu Planu Strategicznego dla WPR fot. Paweł Pąk

Do 15 lutego można zgłaszać uwagi do projektu Planu Strategicznego dla WPR

Napisał  Sty 24, 2021

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przypomina, że do 15 lutego 2021 roku w trwa I etap konsultacji projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej.

W jaki sposób można zgłosić uwagi?

Zainteresowani mają możliwość zapoznania się z projektem PS dla WPR i zgłoszenia swojego stanowiska poprzez specjalny formularz. Dokumenty te dostępne są na stronie: www.gov.pl/web/wprpo2020/konsultacje-spoleczne-planu-strategicznego-dla-wpr.

Jaki jest cel konsultacji projektu PS dla WPR?

Propozycje rozwiązań przedstawione w projekcie Planu Strategicznego dla WPR zostały wypracowane w trakcie prac zespołów skupiających środowiska eksperckie, zaangażowane do oceny stanu oraz zidentyfikowania najistotniejszych potrzeb i wypracowania sposobu ich realizacji.

Zgłoszone uwagi pomogą w wypracowaniu rozwiązań, które będą szansą dla Polski w kształtowaniu przyszłych instrumentów interwencji. Ułatwią dostosowywanie ich do krajowych uwarunkowań, przy jednoczesnym kształtowaniu zasad i warunków dostępu do wsparcia.

(rpf) kp / Źródło: ARiMR

Udostępnij: