-0.8°C

reklama
reklama

Paliwo rolnicze: Od 1 lutego rolnicy mogą składać wnioski o zwrot akcyzy

Napisał  Sty 26, 2021

Od 1 lutego do 1 marca 2021 r. rolnicy mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej.

W 2021 r. wysokość stawki zwrotu podatku akcyzowego, który jest zawarty w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej będzie taka sama jak w latach ubiegłych – wyniesie 1 zł na 1 litr oleju.

Aby uzyskać zwrot podatku akcyzowego, producent rolny:
- w terminie od 1 lutego do 1 marca 2021 r. powinien złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.
- w terminie od 2 sierpnia do 31 sierpnia 2021 r.
powinien złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r.

Chcąc skorzystać z dodatkowego limitu paliwa do bydła, należy podać we wniosku informację o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła posiadanego przez producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku. Producent rolny powinien wystąpić do kierownika biura powiatowego ARiMR o wydanie dokumentu, który zawiera informacje o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła za rok poprzedzający rok, w którym składa wniosek o zwrot.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 roku ustala się jako sumę:

1,00 zł x 100,00 l/1ha x ilość ha użytków rolnych

oraz

1,00 zł x 30,00 l/1DJP x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze będą wypłacane w terminach:
- od 1 do 30 kwietnia 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie;
- od 1 do 31 października 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.

(rpf) jp / Źródło: MRiRW

Udostępnij:

Skomentuj

reklama

Ogłoszenia