10,5°C

reklama
reklama
Paszportyzacja polskiej żywności: pilotaż rynków ziemniaka, wołowiny i wieprzowiny fotolia

Paszportyzacja polskiej żywności: pilotaż rynków ziemniaka, wołowiny i wieprzowiny

Napisał  Sty 30, 2021

Paszportyzacja polskiej żywności ma dostarczać konsumentom pełnej informacji o pochodzeniu żywności. Wkrótce rusza pilotaż w odniesieniu do rynków ziemniaka, wołowiny i wieprzowiny.

– Chcemy, aby konsument miał zapewnioną wiarygodną informację o żywności na każdym etapie produkcji. Aby doskonale zdawał sobie sprawę z tego skąd pochodzi żywność, jakim procesom przetwórczym została poddana, a także, gdzie była składowana i w końcu jak trafiła na półkę sklepową – podkreślił minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda przedstawiając projekt.

Jedną z idei z „Od pola do stołu” jest budowa cyfrowego systemu gwarantującego efektywne śledzenie i identyfikowanie informacji o produktach rolno-spożywczych w łańcuchu dostaw. Funkcjonalności projektowanego systemu mają umożliwić rejestrowanie i walidowanie transakcji w procesach produkcji i dystrybucji żywności, co ma przyczynić się do zwiększenia wiarygodności, przejrzystości i pewności informacji o jej pochodzeniu.

Do głównych przyczyn zapotrzebowania na wdrożenie systemu monitorującego śledzenie informacji o produktach żywnościowych w Polsce zaliczyć można:
- rosnące zapotrzebowanie na szybko i łatwo dostępne informacje o produkcie żywnościowym, w tym pochodzenie, przetwarzanie i drodze od producenta do konsumenta,
- spadające zaufanie do finalnego produktu żywnościowego,
- malejącą przejrzystość w łańcuchach dostaw żywności,
- rosnącą liczbę podmiotów zaangażowanych w łańcuchy dostaw,
- pojawiające się przypadki zanieczyszczeń i skażenia żywności,
- wysokie koszty i nieskuteczność systemów opartych na papierowych zapisach i tradycyjnych rozwiązaniach IT,
- wysoką podatność na błędy, oszustwa i korupcję,
- wielość konkurencyjnych organizacji wydających certyfikaty i związane z tym ryzyko nadużyć.

Według MRiRW, budowa systemu jest odpowiedzią na rosnące oczekiwania konsumentów w odniesieniu do dostępu do informacji o produktach żywnościowych. Wykorzystanie systemów śledzenia oraz identyfikowania produktów staje się koniecznością, gwarantującą polskiemu sektorowi rolno-spożywczemu utrzymanie pozycji liczącego się na świecie dostawcy żywności.

Pierwszym wydarzeniem, które zapoczątkowało prace nad projektem, była zorganizowana w 2020 roku konferencja, w której wzięło udział około 150 uczestników z kraju i zagranicy, w tym przedstawiciele producentów rolnych, eksperci od marketingu, dostawcy technologii oraz przedstawiciele administracji. Podczas konferencji zaprezentowano koncepcje i możliwość stworzenia lub wykorzystania już istniejących rozwiązań w zakresie identyfikacji żywności.

Prowadzone były także warsztaty z uczestnikami łańcucha dostaw z rynku wołowiny i rynku ziemniaka, a także warsztaty z dostawcami technologii, z instytucjami administracji publicznej, odpowiedzialnej za proces kontroli bezpieczeństwa i jakości żywności oraz pozostałymi interesariuszami projektu.

Wzajemna współpraca przy budowie systemu ma przynieść korzyści całemu sektorowi rolno-spożywczemu w naszym kraju, również służbom i inspekcjom odpowiedzialnym za proces kontroli bezpieczeństwa i jakości żywności.

(rpf) jp / Źródło: MRiRW

Udostępnij:

Skomentuj

reklama
reklama