Wydrukuj tę stronę

Czy producenci świń ze stref ASF doczekają się wyrównania dochodów

Napisał  Lut 10, 2021

Sytuacja na rynku wieprzowiny jest tragiczna. W obecnych warunkach ekonomicznych pomoc producentom trzody jest niezbędna do utrzymania gospodarstw.

O zmianę przepisów zwróciły się do ministra rolnictwa izby rolnicze, które chcą utrzymania pomocy dostępnej dotychczas, tj. przedłużyć możliwość ubiegania się o pomoc na wyrównanie dochodów na dotychczasowych zasadach za IV kwartał 2020 roku, bez jej pomniejszania w związku z możliwością skorzystania ze wsparcia z tytułu pandemii COVID-19.

Znasz się na rolnictwie? >> Sprawdź swoją wiedzę w quizie o rolnictwie!

8 lutego 2021 r. izby rolnicze zwróciły się do ministra rolnictwa Grzegorza Pudy o zmianę przepisów określających zasady przyznawania pomocy na wyrównanie kwoty obniżonego dochodu uzyskanej przez producenta świń ze sprzedaży świń utrzymywanych na obszarze objętym restrykcjami w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń. Chodzi o wznowienie naboru wniosków o tę pomoc oraz objęcie pomocą również IV kwartału 2020 roku.

Izby zawnioskowały również, aby nie obniżać pomocy w ramach tego działania o kwotę pomocy przyznaną producentowi świń na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19” w ramach działania „Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

(rpf) jp / Źródło: KRIR

Udostępnij: