10,5°C

reklama
reklama
Rozmowy o współpracy polsko-francuskiej fot. MRiRW

Rozmowy o współpracy polsko-francuskiej

Napisał  Lut 12, 2021

11 lutego 2021 roku minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda, spotkał się z ambasadorem Republiki Francuskiej w Polsce Frédériciem Billetem. Spotkanie miało na celu omówienie stanu i perspektyw współpracy polsko-francuskiej na szczeblu politycznym i eksperckim.

Polska deklaruje gotowość do wzmacniania kontaktów poprzez wznowienie prac Polsko-Francuskiego Komitetu ds. Rolnictwa oraz powrót do dyskusji na szczeblu Ministrów Rolnictwa państw Trójkąta Weimarskiego (Polska, Niemcy, Francja) – powiedział Minister Puda podkreślając znaczenie tradycyjnie dobrej współpracy z Francją w obszarze polityki rolnej i handlowej.

Obie strony potwierdziły, że w kontekście pandemii COVID-19 kluczowe jest zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego oraz krótkich łańcuchów dostaw w okresie kryzysu. Konieczne jest także wsparcie inwestycji infrastrukturalnych oraz nowych i stabilnych miejsc pracy na obszarach wiejskich, m.in. ze środków Europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Recovery and Resiliance Facility), a kraje powinny skutecznie współpracować w trudnym czasie odbudowy gospodarczej i transformacji cyfrowej.

Rozmowa dotyczyła również Brexitu i jego wpływu na sektor rolno-spożywczy UE oraz polityki handlowej UE. − Polscy rolnicy, podobnie jak francuscy, mają obawy co do możliwości negatywnego wpływu umów handlowych UE z krajami Mercosur oraz Nową Zelandią na sektor rolny w UE – podkreślił minister Grzegorz Puda. Zadeklarował pełną gotowość aktywnej współpracy z Francją, w celu zabezpieczenia interesów europejskiego rolnictwa w ramach tych negocjacji.

Minister Grzegorz Puda wyraził nadzieję, że kontynuowana będzie dobra i korzystna dla obu stron współpraca, realizowana od kilku lat na poziomie szkół rolniczych oraz służb weterynaryjnych z naszych krajów. − Wymiana wiedzy fachowej i dobrych praktyk jest szczególnie istotna w kontekście zwalczania Afrykańskiego Pomoru Świń i innych chorób o charakterze transgranicznym w Europie. Jesteśmy również zainteresowani dalszym zacieśnianiem współpracy naukowej w obszarze badań i innowacji w rolnictwie – powiedział szef polskiego resortu rolnictwa.

Rozmowy polsko-francuskie na temat polityki rolnej i perspektyw współpracy dwustronnej w obszarze rolnictwa będą niebawem kontynuowane na szczeblu ministrów rolnictwa obu krajów.

(rpf) jp / Źródło: MRiRW

Udostępnij:

Skomentuj

reklama
reklama