10,5°C

reklama
reklama
Trzoda chlewna: Wzrost importu i pogłowia świń fot. Paweł Pąk

Trzoda chlewna: Wzrost importu i pogłowia świń

Napisał  Lut 14, 2021

Pogłowie trzody chlewnej w Polsce początku grudnia 2020 r. wynosiło 11 727,4 tys. sztuk i było wyższe o 512,0 tys. sztuk (o 4,6%) od stanu notowanego w analogicznym okresie 2019 r., a w porównaniu z liczebnością stada świń w czerwcu 2020 r. – wyższe o 294,8 tys. sztuk, tj. o 2,6%. – przekazał Główny Urząd Statystyczny w raporcie zatytułowanym „Pogłowie świń według stanu w grudniu 2020 roku”.

W porównaniu z grudniem 2019 r. stado loch na chów zwiększyło się o 58,2 tys. sztuk (o 7,7%) do poziomu 815,0 tys. sztuk, w tym pogłowie loch prośnych wzrosło o 27,2 tys. sztuk (o 5,2%) do 546,7 tys. sztuk. W stosunku do czerwca 2020 r. liczba loch na chów zwiększyła się o 20,1 tys. sztuk (o 2,5%), w tym macior prośnych spadła o 3,6 tys. sztuk, tj. o 0,7%.

W strukturze stada trzody chlewnej ogółem udział poszczególnych grup produkcyjno –
użytkowych w grudniu 2020 r. wynosił:
– prosięta o wadze do 20 kg – 20,3%,
– warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg – 29,4%,
– trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej, z przeznaczeniem na ubój – 43,3%,
– trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej, z przeznaczeniem na chów – 7,1%,
w tym:
– lochy na chów razem – 6,9%,
– w tym lochy prośne – 4,7%.

W okresie od czerwca do listopada 2020 r. import świń wynosił 3499, 9 tys. sztuk i był wyższy niż w analogicznym okresie 2019 r. o 0,8% (o 27,2 tys. sztuk). Miał on wpływ na wzrost pogłowia świń.Z raportu GUS dowiadujemy się również, że największy udział w krajowym pogłowiu świń miały województwa: wielkopolskie (36,4%), mazowieckie (11,2%), łódzkie (10,2%) i kujawsko-pomorskie (9,7 %). Najmniejsze udziały (poniżej 2%) miały województwa: śląskie, świętokrzyskie, małopolskie, lubuskie, dolnośląskie i podkarpackie. W pozostałych województwach udziały w krajowym pogłowiu świń nie przekroczyły 7,2%.

(rpf) kp / Źródło: GUS

Udostępnij:

Skomentuj

reklama
reklama