4°C

reklama
reklama
1/3

Czy wiesz jakie są warunki przewozu nawozów mineralnych na bazie azotanu amonu?

Napisał  Lut 17, 2021

Nawozy mineralne na bazie azotanu amonu o zawartości powyżej 28% N, np: Saletra amonowa, Saletrosan 30, są materiałami niebezpiecznymi i muszą być transportowane jako „Materiały utleniające” klasy 5.1. Numer UN: 2067. Wymaga to zastosowania określonych warunków przewozu wynikających z przepisów o transporcie towarów niebezpiecznych zawartych w Europejskiej Umowie ADR.

Warunki do spełnienia przy przewozie nawozów jako towarów niebezpiecznych powyżej 1000 kg to:
- przewóz powinien się odbywać odpowiednio wyposażonym pojazdem (wyposażenie przeciwpożarowe trzy gaśnice 2 kg, 6 kg i 4 kg, skrzynkę ADR ze środkami awaryjnymi i ochrony indywidualnej, tablice prostokątne odblaskowe barwy pomarańczowej z przodu i tyłu pojazdu),
- kierowca przewożący towary niebezpieczne powinien mieć ukończone 21 lat oraz powinien posiadać tzw. zaświadczenie ADR potwierdzające odbycie kursu dla kierowców przewożących towary niebezpieczne,
- opakowania powinny być certyfikowane i oznakowane właściwymi nalepkami i napisami,
- kierowca powinien posiadać przy sobie dokument przewozowy sporządzony zgodnie z Umową ADR.

Są sytuacje, w których nie trzeba stosować wszystkich lub niektórych warunków Umowy ADR, dotyczy to przypadków, kiedy:

1. Rolnik przewozi nawozy na trasie: punkt sprzedaży – gospodarstwo rolne – pole (w celu ich wysiania), wówczas:
˗ opakowania nie mogą być większe niż 450 litrów i łączna ilość przewożonych nawozów nie może być większa niż 1000 kg. Opakowania nie muszą być certyfikowane i oznakowane.
˗ przewóz może być wykonywany dowolnym środkiem transportu – w tym również ciągnikiem rolniczym, bez specjalistycznego wyposażenia i oznakowania,
˗ nie jest wymagane żadne specjalistyczne szkolenie kierowcy,
˗ nie są wymagane żadne dokumenty dotyczące przewożonego towaru.

2. Następuje przewóz z punktu sprzedaży do gospodarstwa w ilości do 1000 kg (opakowania większe niż 450 litrów), wtedy:
˗ opakowania powinny być certyfikowane i oznakowane nalepkami i napisami,
˗ przewóz może być wykonywany dowolnym środkiem transportu – w tym również ciągnikiem rolniczym, bez oznakowania, ale wyposażonym w gaśnicę. Powinna to być gaśnica do gaszenia pożarów typu ABC, o wielkości co najmniej 2 kg, z ważnym przeglądem okresowym,
˗ kierowca powinien odbyć szkolenie w zakresie bezpieczeństwa przy przewozie i czynnościach ładunkowych nawozów. Szkolenie powinien przeprowadzić doradca ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych lub inna osoba posiadająca odpowiednią wiedzę,
˗ wymagany jest dokument przewozowy sporządzony zgodnie z Umową ADR.

W przypadku zakupu nawozów powyżej 1000 kg wymagającego stosowania w pełni umowy ADR, kupując je powinien wymagać, aby sprzedawca dostarczył je wyspecjalizowanym transportem własnym lub wynajętym.

(rpf) jp / Źródło: WIR

Udostępnij:

Skomentuj

reklama

Ogłoszenia