10,5°C

reklama
reklama
Więcej czasu na złożenie wniosku o wsparcie na zabezpieczenie wód przed azotanami fotolia

Więcej czasu na złożenie wniosku o wsparcie na zabezpieczenie wód przed azotanami

Napisał  Lut 24, 2021

Termin naboru wniosków o przyznanie pomocy na Inwestycje chroniące wody przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych został wydłużony o miesiąc – poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Maksymalna kwota dofinansowania w ramach tego programu wynosi 100 tys. zł.

Pierwotnie obowiązujący termin trwania naboru na „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” miał trwać do 26 lutego 2021 r. ARiMR poinformowała, że termin ten został wydłużony do 26 maca 2021 r. włącznie.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz formularze niektórych załączników do wniosku wraz z Instrukcją wypełniania są udostępnione na stronie internetowej ARiMR. Wniosek o przyznanie pomocy rolnicy składają w oddziałach regionalnych ARiMR właściwych na miejsce realizacji operacji.

W ramach tego rodzaju wsparcia można otrzymać do 100 tys. zł. Ma ono formę refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych: 60% dla „młodego rolnika” oraz 50% w przypadku pozostałych rolników. Wsparcie adresowane jest do gospodarzy prowadzących chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich (oprócz właścicieli ferm drobiu powyżej 40 tys. stanowisk oraz trzody chlewnej powyżej 2 tys. stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior).

Dofinansowanie można otrzymać m.in. na koszty: budowy, przebudowy lub zakupu zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych, płyt do gromadzenia nawozów naturalnych stałych, zbiorników lub płyt do przechowywania kiszonek, jak również zakupu nowych maszyn i urządzeń do aplikacji nawozów naturalnych płynnych.

(rpf) jp / Źródło: ARiMR

Udostępnij:

Skomentuj

reklama
reklama