10,5°C

reklama
reklama

Przekazanie w formie darowizny gospodarstwa będącego w dzierżawie przez osobę trzecią

Napisał  Mar 01, 2021

Czy rolnik może przekazać w formie darowizny osobie bliskiej gospodarstwo rolne będące w dzierżawie przez osobę trzecią”?

KOWR odpowiada: „Rolnik może przekazać gospodarstwo rolne na rzecz osoby bliskiej. Zgodnie z art. 2b ust. 1 i 2 ustawy UKUR nabywca nieruchomości rolnej jest obowiązany prowadzić gospodarstwo rolne, w skład którego weszła nabyta nieruchomość rolna przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia przez niego tej nieruchomości, a w przypadku osoby fizycznej prowadzić to gospodarstwo osobiście. W okresie, o którym mowa powyżej nabyta nieruchomość nie może być zbyta ani oddana w posiadanie innym podmiotom. Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka na wniosek nabywcy nieruchomości rolnej wyraża zgodę w drodze decyzji administracyjnej, na dokonanie czynności, o której mowa w ust. 2 przed upływem 5 lat od dnia przeniesienia własności tej nieruchomości w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem nabywcy nieruchomości rolnej lub interesem publicznym, czyli gospodarstwo przekazać może, ale przed przekazaniem umowa dzierżawy musi zostać rozwiązana bo nabywca jest zobowiązany do osobistego prowadzenia gospodarstwa od dnia nabycia”.

(rpf) jp / Źródło: KOWR

Udostępnij:

Skomentuj

reklama
reklama