10,5°C

reklama
reklama
MRiRW: Kredyt zamiast odszkodowania za Covid-19 u zwierząt futerkowych fot. Adobe Stock

MRiRW: Kredyt zamiast odszkodowania za Covid-19 u zwierząt futerkowych

Napisał  Mar 02, 2021

Resort rolnictwa nie zamierza wprowadzać zmian do przepisów, ustanawiając chorobę COVID-19 u norek jako chorobę zwalczaną z urzędu, umożliwiającą hodowcom zwierząt futerkowych uzyskanie odszkodowania. Zamiast tego, MRiRW proponuje hodowcom zaciąganie preferencyjnych kredytów.

Odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa w sprawie odszkodowań dla hodowców zwierząt futerkowych: „Przyznawanie odszkodowań nie jest generalną zasadą. Analizując przepisy obowiązujące od 1997 r. w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt należy stwierdzić, że choć w wykazie chorób objętych obowiązkiem zwalczania były choroby występujące u określonych gatunków zwierząt np. u pszczół, to w praktyce katalog zwierząt, za które przysługiwało odszkodowanie ze środków budżetu państwa nie obejmował tego gatunku.

W ramach zwalczania zakażenia SARS-CoV-2 u norek, ze środków budżetowych przeznaczonych dla Inspekcji Weterynaryjnej na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, pokrywane są przy tym koszty: zabicia norek, unieszkodliwienia ich zwłok, unieszkodliwienia paszy i oczyszczania i dezynfekcji gospodarstwa, a także odszkodowania za zniszczoną paszę oraz – ewentualnie – za zniszczony sprzęt, który nie może być poddany odkażaniu.

Ponadto stosowane są dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych między innymi podmiotom prowadzącym działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych wynikających z rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2. Kredyty obrotowe odnawialne lub nieodnawialne z dopłatami do oprocentowania mogą być udzielane w celu zapewnienia płynności finansowej utraconej lub zagrożonej utratą w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19.

Kredyty te są udzielane na warunkach komercyjnych, natomiast z Funduszu Dopłat do Oprocentowania są realizowane dopłaty do oprocentowania w wysokości:
- 2% w przypadku mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców,
- 1% w przypadku dużych przedsiębiorców.W ramach Funduszu Gwarancji Rolnych uruchomiona natomiast została pomoc w sektorze rolnym i przetwórstwie rolno-spożywczym w formie kredytów obrotowych na finansowanie bieżącej działalności z dopłatami do oprocentowania i z gwarancją ich spłaty. Dzięki gwarancji kredyty są udzielane przez banki współpracujące z BGK. Dopłaty do oprocentowania kredytów są stosowane przez 12 miesięcy w wysokości 2% w skali roku oraz jest udzielana gwarancja ich spłaty na okres:
- 39 miesięcy (okres spłaty kredytu 36 miesięcy + dodatkowe 3 miesiące) dla kredytu odnawialnego,
- 51 miesięcy (okres spłaty kredytu 48 miesięcy + dodatkowe 3 miesiące) dla kredytu nieodnawialnego.Kredyty z gwarancją i dopłatą do oprocentowania kredytów z Funduszu Gwarancji Rolnych są dostępne (wszystkie formalności realizowane są w banku, który ma udzielić kredytu) w następujących bankach: Alior Bank S.A., Bank Pocztowy S.A., Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., Bank Spółdzielczy w Brodnicy, Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie, BNP Paribas Bank Polska S.A., Credit Agricole Bank Polska S.A., mBank S.A., SGB-Bank S.A. oraz Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy”.

(rpf) jp / Źródło: KRIR

Udostępnij:

Skomentuj

reklama
reklama