10,5°C

reklama
reklama
Wypalając trawy możesz stracić dopłaty fotolia

Wypalając trawy możesz stracić dopłaty

Napisał  Kwi 04, 2021

Wśród wielu osób wciąż pokutuje mylne przeświadczenie, że wypalanie traw poprawia żyzność gleby i niszczy chwasty. Tymczasem wypalanie wierzchniej warstwy gleby obniża jej wartość użytkową nawet na kilkanaście lat. Dodatkowo dla rolników może ono wiązać się z dodatkowymi konsekwencjami.

O zerwanie z tą niechlubną tradycją co roku w okresie zbliżającej się wiosny apelują strażacy, instytucje rolnicze, ekolodzy. Wypalanie traw niesie za sobą tragiczne skutki, o czym przypominają statystyki. W ubiegłym roku Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej prowadziła kampanię „Stop Pożarom Traw”, która miała na celu uświadomić skalę tego zjawiska.

Dane przytoczone w materiałach informacyjnych są przerażające. W roku 2019 w Polsce odnotowano 153 520 pożarów, z czego aż 55 912 było pożarami traw i nieużytków rolnych, co stanowi ponad 36% wszystkich akcji gaśniczych. Pożary traw i nieużytków objęły powierzchnie 24 151 ha, w których zginęło 10 osób, a 140 odniosło obrażenia. Straty szkód wyceniono na ponad 40 milionów złotych. Do gaszenia bezmyślnych pożarów strażacy zużyli ponad 183 mln litrów wody.

Co dzieje się, gdy wypalamy trawy? Wysoka temperatura niszczy roślinność, powodując degradację gleby i stanowi zagrożenie dla zwierząt. Giną dżdżownice, mrówki, biedronki oraz płazy i gady. Dym uniemożliwia również pszczołom zapylanie kwiatów. Ofiarami stają się zwierzęta leśne, a nawet domowe. Bezmyślne podpalanie traw bywa także przyczyną pożarów lasów i zabudowań gospodarczych, w których życie również tracą ludzie.

W Polsce wypalanie traw jest zabronione. Zgodnie z art.124 ust 1 Ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 Nr 92 poz880) zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów. Kto dopuści się ich wypalania podlega karze aresztu albo grzywny. Art. 163 1pkt 1 Kodeksu karnego (Dz.U.1997 Nr 88 poz. 553) stanowi, że kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mienia w wielkich rozmiarach, mając postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Zakaz wypalania gruntów rolnych to jeden z warunków, który zobowiązani są przestrzegać rolnicy ubiegający się o płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe w ramach PROW 2014 - 2020. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nakłada kary finansowe za wypalania gruntów rolnych. Za umyślne podpalenie rowu, łąki czy pastwiska Agencja może zmniejszyć płatność obszarową o 25%, a w przypadku rozległego i dotkliwego pożaru może pozbyć rolnika całej płatności za dany rok.

(rpf) jp / Źródło: PSP/WIR

Udostępnij:

Skomentuj

reklama
reklama