10,5°C

reklama
reklama

MRiRW: Zasady przyznawania pomocy dla producentów trzody bez zmian

Napisał  Mar 04, 2021

Nie będzie zmian przepisów określających zasady przyznawania pomocy na wyrównanie kwoty obniżonego dochodu uzyskanej przez producenta świń ze sprzedaży świń utrzymywanych na obszarze objętym restrykcjami w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń – poinformowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

O wprowadzenie zmian w tym zakresie wnioskowały do Ministerstwa Rolnictwa izby rolnicze. Resort rolnictwa udzielił w tej sprawie odpowiedzi. „W chwili obecnej sytuacja na poszczególnych rynkach rolnych jest zróżnicowana. Na rynku wieprzowiny od 2 tygodni br. notowany jest niewielki wzrost ceny skupu trzody chlewnej. Zgodnie z danymi Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW (ZSRIR) w okresie 8-14 lutego 2021 r. (6. tydzień) cena skupu żywca wieprzowego wyniosła 4,16 zł/kg i była o +3,1% wyższa niż tydzień wcześniej, +6,6% wyższa w relacji miesięcznej i jednocześnie o 31,5% niższa w porównaniu do analogicznego okresu 2020 r. Na rynku unijnym od połowy grudnia 2020 r. roku widoczny jest wyraźny wzrost cen prosiąt, co oceniane jest jako pierwszy sygnał odwracania niekorzystnych tendencji na rynku trzody chlewnej”.

Jednocześnie resort rolnictwa poinformował, że „producenci rolni, prowadzący chów lub hodowlę świń na obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń mogli ubiegać się o pomoc na wyrównanie kwoty dochodu uzyskanej ze sprzedaży świń w poszczególnych kwartałach od IV kwartału 2019 r. do III kwartału 2020 r., w porównaniu do średniego dochodu uzyskiwanego z produkcji świń w analogicznym okresie w trzech ostatnich latach lub trzech latach z okresu pięcioletniego, po odjęciu roku z najwyższymi i najniższymi dochodami. Wnioski o pomoc można było składać do 21 grudnia 2020 r.

Na realizację pomocy zostały przewidziane środki w wysokości 118,9 mln zł. Natomiast wnioski o tę pomoc zgodnie z danymi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na 23 lutego 2021 r. złożyło 1.944 producentów świń na kwotę 56,4 mln zł.

Na bieżąco analizowana jest sytuacja na rynku trzody chlewnej w kontekście ASF oraz możliwość wznowienia pomocy na wyrównanie utraconych dochodów uzyskanych ze sprzedaży świń w strefach z ograniczeniami wprowadzonymi w związku z ASF. Jeżeli zostanie podjęta decyzja o uruchomieniu powyższej pomocy, przepisy regulujące warunki udzielania pomocy zostaną przedstawione organizacjom rolniczym do konsultacji”.

(rpf) jp / Źródło: KRIR

Udostępnij:

Skomentuj

reklama
reklama