10,5°C

reklama
reklama

Dolny Śląsk z kolejną szkołą resortową

Napisał  Mar 04, 2021

Dolnośląski Zespół Szkół w Bożkowie dołączy od przyszłego roku do grupy szkół resortowych. Minister Grzegorz Puda podpisał porozumienie, na mocy którego samorząd województwa dolnośląskiego przekaże Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzenie szkoły rolniczej w Bożkowie.

Trendy zmian w rolnictwie nakierowane są obecnie na jego modernizację. Nowoczesne technologie, cyfryzacja służąca monitorowaniu produkcji, jakość żywności, postępujące zmiany klimatyczne, zróżnicowany rozwój oraz coraz większa konkurencyjność na rynkach zbytu płodów rolnych – determinują dziś kierunki rozwoju współczesnej edukacji rolniczej.

Szkoły rolnicze podległe Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi starają się sprostać tym wyzwaniom. Dzięki kadrze pedagogicznej i unowocześnianemu zapleczu dydaktycznemu przekazują przyszłym rolnikom wiedzę i umiejętności niezbędne do zarządzania współczesnym gospodarstwem rolnym.

Jak podkreślił minister rolnictwa Grzegorz Puda, szkoła rolnicza w Bożkowie, wykorzystując swój potencjał kadrowo-dydaktyczny z pewnością aktywnie włączy się w działania z zakresu edukacji oraz wdrażania wiedzy na obszarach wiejskich, a poprzez dostęp do różnych form kształcenia ustawicznego, stworzy rolnikom i innym mieszkańcom wsi realną szansę podwyższania kwalifikacji zawodowych.

Obecnie na terenie województwa dolnośląskiego funkcjonują dwie szkoły ministerialne, tj. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mokrzeszowie oraz w Rudnej. Dolnośląski Zespół Szkół w Bożkowie, z długą i piękną tradycją kształcenia rolniczego, stanowić będzie ważne ogniwo w szeroko rozumianej edukacji rolniczej w tym regionie.

Obecnie szkoła ta oferuje bogaty zakres kształcenia, począwszy od zawodów typowo rolniczych przygotowujących do prowadzenia gospodarstwa rolnego oraz korzystania z nowoczesnych technik produkcyjnych, a także zdobywania wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii, po architekturę krajobrazu i weterynarię. Szkoła dysponuje nowoczesnym zapleczem dydaktycznym – „Bożkowskie Centrum Umiejętności”, z pracowniami o podwyższonym standardzie kształcenia praktycznego, a także służącym do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje rolnicze.

W spotkaniu uczestniczył marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski, wicemarszałek Marcin Krzyżanowski oraz dyrektor departamentu oświaty i polityki społecznej wsi w MRiRW Robert Jakubik.

(rpf) jp / Źródło: MRiRW

Udostępnij:

Skomentuj

reklama
reklama