10,5°C

reklama
reklama

Spada produkcja jaj spożywczych na Ukrainie

Napisał  Mar 04, 2021

Produkcja jaj konsumpcyjnych na Ukrainie pozostaje w trendzie spadkowym, co wpływa na wzrost ich cen. W styczniu 2021 roku podaż jaj z produkcji przemysłowej na ukraińskim rynku była o 23% niższa niż w takim samym miesiącu roku 2019.

Styczniowa produkcja na fermach wyniosła 657 mln jaj w skorupkach. Trend spadkowy w produkcji rozpoczął się już znacznie wcześniej, bo we wrześniu 2020 roku i z miesiąca na miesiąc zaczął przybierać na sile.

Oczywistym skutkiem ograniczonej podaży był wzrost cen. Analitycy z UCAB (ukrainian agribusiness club) dostrzegają, że za wyhamowanie produkcji na Ukrainie odpowiedzialnych jest kilka czynników, akcentując jednak najważniejsze z nich.

Wśród nich zwracają uwagę na gwałtowny wzrost cen surowców paszowych, co stanowi istotną zmienną w kosztach produkcji drobiarskiej oraz na zmniejszenie sprzedaży eksportowej jaj przez największe ukraińskie przedsiębiorstwa jajeczne. Eksport jaj z Ukrainy w 2020 roku zmniejszył się o 13% w ujęciu wartościowym. Analitycy zwracają uwagę, że kraje UE pozostają jednymi z najpoważniejszych konkurentów na rynku międzynarodowym dla ukraińskich firm. Co istotne, wskazano, że od maja 2020 roku w państwach unijnych ceny jaj pozostawały na niskim poziomie, co niekorzystnie wpływało na relacje eksportowe ukraińskich firm na rynkach zagranicznych.

Szokujące są także dane za styczeń 2021, w którym to miesiącu ukraiński eksport jaj spadł aż o 61% pod względem wpływów pieniężnych. Podwyżki cen pasz z początkiem ostatniego kwartału 2020 roku oraz niesprzyjające warunki sprzedażowe na rynkach zagranicznych przyczyniły się do ostrożniejszych decyzji w planowaniu produkcji przez ukraińskie podmioty.

Część producentów ograniczyła lub zrezygnowała z nowych wstawień kur niosek, chcąc częściowo wpłynąć na zdjęcie nadwyżki surowca na rynku wewnętrznym. W efekcie doprowadziło to do wzrostu cen krajowych. Według oficjalnych ukraińskich statystyk, w styczniu 2021 roku średnia cena jaj na Ukrainie wzrosła o 18%.

Zdaniem ukraińskich analityków, w najbliższych czasie cena jaj powinna ulec stabilizacji oraz może zostać skorygowana w dół z uwagi na przewidywane zwiększenie podaży jaj na rynku wewnętrznym pochodzących z gospodarstw domowych. Warto zaznaczyć, że ten rodzaj produkcji ma na Ukrainie istotny udział w podaży jaj na rynku wewnętrznym.

(rpf) jp / Źródło: KIPDiP

Udostępnij:

Skomentuj

reklama
reklama