3,4°C

reklama
reklama
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda podczas konferencji Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda podczas konferencji fot. MRiRW

Puda: Nowe przepisy poprawią funkcjonowanie rynku

Napisał  Mar 17, 2021

Dobre relacje między wszystkimi ogniwami łańcucha, to warunek prawidłowej, rynkowej wyceny produktów, odzwierciedlającej faktyczne koszty produkcji i zapewniającej sprawiedliwy podział wartości dodanej i optymalny poziom inwestycji w całym sektorze rolno-żywnościowym – mówił podczas konferencji dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych minister Grzegorz Puda.

Wczoraj, tj. 17 marca br. odbyła się konferencja online „Nieuczciwe praktyki handlowe”. Mogli wziąć w niej udział wszyscy rolnicy zainteresowani krótkimi łańcuchami dostaw. Jak podaje resort rolnictwa, w konferencji wzięło udział ponad 200 uczestników – reprezentantów podmiotów łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych prowadzących działalność w Polsce.

Podczas konferencji zostały między innymi omówione nowe przepisy, których celem ma być:
- zagwarantowanie bardziej przejrzystych warunków funkcjonowania podmiotów w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi;
- odbudowa rynków lokalnych oraz do ochrona rolników oraz małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność w obszarze sprzedaży i przetwórstwa surowców rolnych;
- wzmocnienie pewności prowadzenia działalności rolniczej, co pośrednio ma mieć wpływ na konkurencyjność gospodarstw rodzinnych i lepszą opłacalność działalności rolniczej.

Wzmocnienie pozycji producenta rolnego.
Podczas konferencji minister rolnictwa Grzegorz Puda zadeklarował, że resort rolnictwa będzie dalej podejmował działania, które wzmocnią pewność prowadzenia działalności rolniczej oraz wzmocnią pozycję producenta rolnego w łańcuchu dostaw. Przypomniał, że jednym z 9 głównych celów Wspólnej Polityki Rolnej w nowej perspektywie finansowej jest wzmocnienie pozycji producenta rolnego: – Cel ten będzie realizowany m.in. poprzez promowanie współpracy rolników, krótkie łańcuchy rynkowe i krótkie łańcuchy sprzedaży oraz wzmacnianie niewielkich zakładów w zakresie przetwórstwa rolno-żywnościowego, który zapewnia konkurencję między podmiotami skupującymi surowce rolne.

Działania podejmowane przez UOKiK.
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chróstny podkreślił, że dzięki tym przepisom możliwa stała się szybka i skuteczna eliminacja nieprawidłowości na rynku rolno-spożywczym. Zaznaczył też, że choć obecna ustawa w dużej mierze jest zgodna z założeniami dyrektywy, to nowe przepisy poprawią funkcjonowanie rynku żywności i pomogą walczyć z nadużyciami na nim.

Podczas spotkania omówione zostały również prowadzone przez UOKiK postępowania dotyczące przeciwdziałania nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej, najczęściej występujące nieprawidłowości w relacji dostawca – nabywca.

Przedstawiono priorytety UOKiK na 2021 r., którymi są min.:
- kwestie dotyczące rabatów i opłat związanych ze sprzedażą produktów rolno-spożywczych; 
- monitorowanie sytuacji na rynku tuczu traktowego, nasion;
- powoływanie się na siłę wyższą.

Rola KOWR.
Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Małgorzata Gośniowska-Kola zaznaczyła, że KOWR, jako instytucja, bezzwłocznie reaguje na pisemne zawiadomienia producentów rolnych o podejrzeniu naruszenia przepisów dotyczących obowiązku zawierania umów pomiędzy rolnikiem, a jego pierwszym nabywcą: – Monitorujemy sytuację w różnych sektorach rynków rolnych, w których zidentyfikowano problemy i na bieżąco stara się podejmować czynności prewencyjne – poinformowała Małgorzata Gośniowska-Kola.

Łańcuch dostaw żywności – przepisy prawne.
W trakcie konferencji przedstawiono genezę, założenia oraz cele dyrektywy 2019/633 w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach między przedsiębiorcami w łańcuchu dostaw produktów rolnych i spożywczych. Krótko podsumowano zgłoszone w trakcie konsultacji społecznych uwagi do projektu ustawy wdrażającej dyrektywę.

Zaprezentowano również obecnie obowiązujące przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi oraz zakres wprowadzonych zmian oraz przepisy w zakresie wprowadzenia obowiązku zawierania pisemnych umów na dostarczenie produktów rolnych.

(rpf) jp / Źródło: MRiRW

Udostępnij:

Skomentuj

reklama
reklama