3,5°C

reklama
reklama

Zasadziłeś las? Możesz otrzymać dodatkowe środki

Napisał  Kwi 13, 2021

Posiadacze lasu będą wkrótce mogli ubiegać się o pomoc z programu „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych”. Na co będzie można przeznaczyć otrzymane środki?

17 maja br. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomi program „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska”. O pomoc będą mogły ubiegać się osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Pomoc przyznawana jest do gruntu, na którym realizowane są inwestycje, tj.:

1) Przebudowa składu gatunkowego drzewostanu przez:
- wprowadzenie drugiego piętra w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego w drzewostanie wynosi od 30 do 50 lat,
- dolesienie luk powstałych w wyniku procesu chorobowego w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego w drzewostanie wynosi od 21 do 60 lat, wraz z zabezpieczeniem pniaków po wyciętych drzewach.

2) Zróżnicowanie struktury drzewostanu, w którym średni wiek gatunku panującego w drzewostanie wynosi od 30 do 60 lat, przez wprowadzenie podszytu rozumianego jako dolna warstwa w drzewostanie, złożona z gatunków drzewiastych i krzewiastych, chroniących i uaktywniających glebę.

3) Założenie remizy rozumianej jako obszar, na którym są wprowadzane gatunki drzew i krzewów o dużym znaczeniu biocenotycznym w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego w drzewostanie wynosi od 30 do 60 lat, przy czym remiza powinna być ogrodzona oraz mieć powierzchnię 10 arów.

4) Czyszczenia późne rozumiane jako cięcia pielęgnacyjne wykonywane w drzewostanie,
w którym średni wiek gatunku panującego w drzewostanie wynosi od 11 do 20 lat, polegające na rozluźnieniu drzewostanu przez usunięcie drzew niepożądanych.

5) Zabiegi ochronne przed zwierzyną polegające na:
- ogrodzeniu remizy – w przypadku realizacji inwestycji, o której mowa w pkt 3, albo
- zabezpieczeniu drzewek repelentami – w przypadku realizacji inwestycji, o których mowa w pkt 1 i 2, albo
- zabezpieczeniu drzewek osłonkami – w przypadku realizacji inwestycji, o których mowa w pkt 1 i 2.

Wnioski o przyznanie wsparcia należy składać do biur powiatowych Agencji, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy w terminie od 17 maja do 27 czerwca 2021 r.

Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska jest przyznawane do wysokości limitu środków, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

ARiMR w terminie dwóch miesięcy od dnia zakończenia naboru wniosków o przyznanie pomocy, podaje do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej informację o kolejności przysługiwania pomocy w województwie mazowieckim i łącznie w pozostałych województwach.

(rpf) jp / Źródło: ARiMR

Udostępnij:

Skomentuj

reklama
reklama