3,3°C

reklama
reklama
Fotowoltaika: Gospodarstwa rolne będą mogły sprzedawać nadwyżki energii fot. Paweł Pąk

Fotowoltaika: Gospodarstwa rolne będą mogły sprzedawać nadwyżki energii

Napisał  Kwi 29, 2021

Ministerstwo Klimatu i Środowiska chce umożliwić gospodarstwom rolnym, które wytwarzają prąd z instalacji fotowoltaicznych, sprzedaż nadwyżek energii. Zaproponowane rozwiązania w projekcie ustawy mają trafić do publicznych konsultacji.

W Ministerstwie Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii prowadzone są prace analityczno-koncepcyjne mające na celu modyfikację dotychczasowego modelu prosumenckiego, a także wprowadzenie zmian w obowiązujących regulacjach z uwagi na wątpliwości interpretacyjne.

W związku z tym jednym z głównych komponentów prowadzonych prac jest umożliwienie korzystania z energetyki prosumenckiej grupom odbiorców energii nie mającym dotychczas takiej możliwości. Jednocześnie analizowana jest możliwość zmiany współczynników rozliczeń energii. Zmiany w zakresie praw i obowiązków prosumentów będą podążać w kierunku wprowadzenia możliwości sprzedaży przez nich energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (tzw. RED II).

Wypracowane rozwiązania zostaną poddane szerokim konsultacjom publicznym po przygotowaniu ostatecznej wersji projektu ustawy.

(rpf) jp / Źródło: KRIR

Udostępnij:

Skomentuj

reklama
reklama