3,4°C

reklama
reklama

Pożyczki dla rolników z KOWR – na jakich warunkach

Napisał  Maj 01, 2021

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa uruchomił możliwość zaciągania pożyczek ze środków Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Na jakich warunkach przyznawana jest pożyczka i kto może z niej skorzystać?

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje, iż nadal posiada dostępne środki finansowe na zaciąganie przez rolników indywidualnych pożyczek z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

Beneficjentami programu są rolnicy prowadzący gospodarstwa rodzinne o powierzchni użytków nie większej niż 300 ha. Pożyczkę można przeznaczyć na przedsięwzięcia rozwijające obszary wiejskie poprzez działania innowacyjne lub rozwojowe, w zakresie np. produkcji, hodowli czy przetwórstwa. Maksymalna kwota pożyczki wynosi 500 tys. zł i może stanowić maksymalnie 80% kosztów przedsięwzięcia.

Warunki pożyczki:
- oprocentowanie: 1,15% w skali roku;
- opłata prowizyjna: 1% od kwoty udzielonej pożyczki pobierana z góry przed uruchomieniem pożyczki;
- okres kredytowania: 6 lat z możliwością wydłużenia w uzasadnionych przypadkach do 10 lat;
- spłata pożyczki: w okresach rocznych, miesięcznych lub kwartalnych.

Warunkiem uruchomienia środków finansowych jest ustanowienie zabezpieczenia. Bezwzględnie wymagany jest weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz pełnomocnictwo do dysponowania środkami z rachunku bankowego wnioskodawcy. Dodatkowe zabezpieczenia: hipoteka na pierwszym miejscu, zobowiązanie do ustanowienia hipoteki na nieruchomości nabywanej, gwarancja bankowa, poręczenie wekslowe, przewłaszczenie na ubezpieczenie, zastaw rejestrowy, cesja wierzytelności.

W 2021 roku na ten cel zaplanowana jest kwota 10 mln zł. Wnioski należy składać we właściwym terytorialnie oddziale terenowym KOWR. Ostateczne rozpatrzenie wniosku odbywa się w Centrali przez Komisję ds. pożyczek w trybie naboru ciągłego do wyczerpania alokacji.

(rpf) jp / Źródło: KOWR

Udostępnij:

Skomentuj

reklama
reklama