30,6°C

reklama
reklama

PROW: Lista kolejności przysługiwania pomocy na rozwój usług rolniczych

Napisał  Maj 16, 2021

Nabór na operację typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” został przeprowadzony w terminie od 30 listopada 2020 r. do 15 lutego 2021 r – jest to działanie objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 – informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Kolejność przysługiwania pomocy została ustalona w oparciu o przepisy prawa zawarte w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych " w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej " objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015, poz. 1843, z późn. zm.).

Aktualna lista kolejności przysługiwania pomocy

Informacja o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 łącznie we wszystkich województwach dla naboru przeprowadzonego w dniach od 30 listopada 2020 r. do 15 lutego 2021 r. > otwórz listę tutaj <

Aktualizacja listy kolejności przysługiwania pomocy dokonywana będzie cyklicznie, nie rzadziej, niż co 20 dni, w terminie 8 miesięcy od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o kolejności przysługiwania pomocy, a następnie, po upływie tego terminu, nie rzadziej, niż co 90 dni.

Na ww. liście wydzielono wnioski o przyznanie pomocy, którym w wyniku weryfikacji zawartych w nich danych przyznano mniej niż 3 punkty.

W przypadku pozostałych wniosków, tj. tych, którym przyznano 3 i więcej punktów, pomoc na realizację operacji będzie mogła być przyznana pod warunkiem, że wnioski te zostaną pozytywnie zweryfikowane i będą mieściły się w dostępnym limicie środków finansowych.

W celu odnalezienia konkretnego podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy na danej liście informującej o kolejności przysługiwania pomocy, prosimy o wykonanie poniższych czynności:
- otwarcie odpowiedniej listy zawierającej informację o kolejności przysługiwania pomocy,
- jednoczesne wciśnięcie na klawiaturze komputera przycisków Ctrl oraz F (Ctrl + F),
- po pojawieniu się aktywnego okienka, wpisanie nazwy podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy,
- po wciśnięciu klawisza ENTER wyświetlona zostanie nazwa podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, numer identyfikacyjny oraz numer określający miejsce na liście informującej o kolejności przysługiwania pomocy.

(rpf) kp / Źródło: Departament Działań Inwestycyjnych ARiMR

Udostępnij:

Skomentuj

reklama
reklama