30,6°C

reklama
reklama

ARiMR zaprasza dzieci i młodzież z obszarów wiejskich do udziału w konkursie fotograficznym

Napisał  Cze 03, 2021

Organizowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa proekologiczny konkurs fotograficzny dla dzieci ze szkół podstawowych z obszarów wiejskich pt. „Akcja reaktywacja – jestem na tak dla recyklingu” ma przede wszystkim na celu zachęcenie do segregowania odpadów i recyklingu.

Przedmiotem konkursu będzie przygotowanie autorskiej pracy z odpadów, w tym z plastiku, metalu, papieru lub innych opakowań głównie z materiałów niedegradowalnych. Praca może przybrać dowolną formę np. rzeźby lub instalacji. Wykonawca będzie miał za zadanie sfotografować pracę i zdjęcie przesłać na wskazany adres e-mailowy ARiMR. Materiał zdjęciowy zostanie opublikowany na stronie i w mediach społecznościowych ARiMR. Ze zwycięskich i wyróżnionych prac, po dostarczeniu ich przez uczestników już po finale konkursu do siedziby ARiMR, zostanie utworzona wystawa.

Fotografie, które otrzyma Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa mogą zostać także wykorzystane w innych działaniach informacyjno – promocyjnych Agencji.

Zasady konkursu. Prace można nadsyłać w terminie od 1 czerwca do 16 sierpnia 2021 r. Uczestnikiem konkursu może być dziecko w wieku od 7 do 15 lat (szkoła podstawowa) z obszaru wiejskiego, z wyjątkiem dzieci pracowników ARiMR (w tym także osób pozostających z ARiMR w stosunku cywilnoprawnym), którego rodzic lub opiekun prawny wyrazi na to zgodę. Każdy z autorów może nadesłać maksymalnie 1 pracę (fotografię) prezentującą jedną autorską pracę (rzeźbę, instalację etc.) z odpadów. Technika wykonania prac – fotografii jest dowolna (np. aparat cyfrowy, smartfon).

Kryteria oceny prac. Zdjęcia oceniane będą pod względem: jakości i estetyki, siły przekazu/kreatywności, związku z przesłaniem zawartym w nazwie: Recykling.

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości 31 sierpnia 2021 roku na stronie internetowej ARiMR. Nagrodzone zdjęcia zostaną umieszczone na stronie ARiMR wraz z informacją, kto jest ich autorem.

Nagrody. W dniu 31 sierpnia br. ogłosimy wyniki konkursu i uhonorujemy wszystkich uczestników drobnymi upominkami m.in. ekologicznymi artykułami papierniczymi i szkolnymi oraz artykułami z elementami odblaskowymi z logo ARiMR, a laureatów I, II i III miejsca wartościowymi nagrodami rzeczowymi.

Dodatkowym elementem promującym i honorującym autorów będzie fakt, że zdjęcia zwycięzców oraz wyróżnionych mogą zostać wykorzystane w kalendarzach lub innych wydawnictwach realizowanych przez ARiMR.

(rpf) jp / Źródło: ARiMR

Udostępnij:

Skomentuj

reklama
reklama