30,6°C

reklama
reklama
KRIR: Środki na dopłaty do składek ubezpieczenia upraw rolnych są niewystarczające fotolia

KRIR: Środki na dopłaty do składek ubezpieczenia upraw rolnych są niewystarczające

Napisał  Cze 03, 2021

Konieczne jest zwiększenie limitu środków na dopłaty do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych – apeluje samorząd rolniczy. Zaplanowane w budżecie na ten cel środki w wysokości 400 mln zł są, zdaniem samorządu, niewystarczające.

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 1 czerwca 2021 r. do premiera Mateusza Morawieckiego o zwiększenie limitu środków przeznaczonych w ustawie budżetowej na dopłaty do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych. Wszyscy rolnicy mają obowiązek ubezpieczenia 50% upraw, dlatego powinni mieć również możliwość skorzystania z ubezpieczenia objętego dopłatami do składek z budżetu państwa na podstawie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

W związku z zaplanowaniem w ustawie budżetowej państwa na 2021 r. środków finansowych w wysokości 400 mln zł na dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, samorząd rolniczy wyraził obawy, że nie będą one wystarczające na zabezpieczenie potrzeb wynikających z zawieranych umów i wnioskował do ministra rolnictwa i rozwoju wsi o zwiększenie środków finansowych na ten cel. Dane dotyczące wydatków państwa na dopłaty do składek ubezpieczeniowych z poprzednich lat wskazują, że kwota ta waha się w granicach 400-460 mln zł i jest niewystarczająca.

Już w kwietniu br. rolnicy sygnalizowali, że firmy ubezpieczeniowe, z którymi Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zawarło umowy w sprawie dopłat z budżetu państwa do składek na ubezpieczenie upraw i zwierząt gospodarskich, nie zawierają polis ubezpieczeniowych, ze względu na wyczerpanie limitu środków. Potwierdza to informacja przekazana przez PZU. Wiele upraw nie może być ubezpieczona w początkowym okresie kampanii ubezpieczeniowej, ponieważ agrotechniczne terminy siewu tych roślin przypadają w drugiej połowie kwietnia lub w maju. Również w różnych województwach ze względu na zróżnicowanie klimatu terminy siewu przypadają w innym czasie. Rolnicy ze wszystkich województw powinni mieć zagwarantowany dostęp do dotowanych ubezpieczeń.

Powtarzająca się corocznie sytuacja wyczerpywania się limitu środków na ten cel powoduje niepotrzebne stresy i niepokoje. Ponadto, w związku z zapowiedzią Rządu RP, że w tym oraz kolejnym roku nie będzie środków finansowych na pomoc w przypadku ewentualnych szkód w rolnictwie spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, do czasu wprowadzenia nowego systemu ubezpieczeniowego konieczne jest zabezpieczenie środków finansowych na subsydiowanie ubezpieczeń dla zachowania bezpieczeństwa gospodarstw w sytuacji strat.

(rpf) jp / Źródło: KRIR

Udostępnij:

Skomentuj

reklama
reklama