30,6°C

reklama
reklama

ARiMR wyjaśnia: zmiana typu użytkowego bydła w systemie IRZ

Napisał  Cze 09, 2021

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zabrała głos w sprawie możliwości zmiany typu użytkowego bydła w systemie IRZ. Wielu rolników zgłasza bowiem problem polegający na braku możliwości uwzględnienia zgłoszonych przez nich oświadczeń kierunków użytkowania bydła w sytuacji, kiedy sztuka została zarejestrowana w systemie IRZ z typem użytkowania „mięsny” na „mleczny”.

Korekta dotycząca zmiany typu użytkowego dokonana przez innego posiadacza zwierzęcia niż ten, w którego siedzibie stada zwierzę zostało zarejestrowane, może zostać obsłużona przez pracownika biura powiatowego ARiMR jedynie na podstawie wypełnionego formularza papierowego. Formularz można pobrać z lokalizacji: https://www.arimr.gov.pl => IRZ => Formularze dotyczące identyfikacji i rejestracji zwierząt gospodarskich => Korekta zgłoszenia bydła do rejestru. Ponadto druki dostępne są w każdym biurze powiatowym ARiMR.

ARiMR potwierdza jednocześnie, że w Systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt brak jest funkcjonalności umożliwiającej operatorowi Systemu IRZ wysłanie kolejnemu posiadaczowi bydła korzystającemu z Portalu IRZplus, korekty zgłoszenia bydła do rejestru w celu dokonania zmiany danych. Obecnie istnieje możliwość wysłania korekty do Portalu IRZPlus jedynie posiadaczowi zwierzęcia, który dokonał zgłoszenia.

Zaproponowana zmiana w tym zakresie zostanie wdrożona w ramach najbliższej modyfikacji systemu informatycznego lub w nowym systemie od roku 2023.

W związku z powyższym, w celu dokonania zmiany typu użytkowego posiadanego zwierzęcia konieczne jest złożenie przez kolejnego posiadacza bydła korekty typu użytkowego w formie papierowej za pośrednictwem operatora usług pocztowych lub poprzez jej umieszczenie we wrzutni dokumentów.

Odnosząc się do zakresu danych zamieszczanych na paszporcie bydła ARiMR poinformowała, że wzór paszportu bydła określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie wzoru paszportu bydła (DzU Nr 112, poz. 772). W związku z tym ARiMR nie może zmieniać zakresu danych na wydawanych posiadaczom zwierząt paszportach bydła. Ponadto w kontekście projektowanych zmian przepis6w ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (projekt MRiRW z dnia 19.02.2021 r.) zauważyć należy, że paszport bydła nie będzie już dokumentem obowiązkowym w obrocie krajowym po wejściu tych przepisów w życie.

(rpf) jp / Źródło: KRIR

Udostępnij:

Skomentuj

reklama
reklama