21,3°C

reklama
reklama
Do obrotu nie trafią nielegalne pestycydy o wartości 80 mln euro fotolia

Do obrotu nie trafią nielegalne pestycydy o wartości 80 mln euro

Napisał  Lip 19, 2021

Tegoroczna międzynarodowa operacja Silver Axe VI zakończyła się zatrzymaniem nielegalnych środków ochrony roślin na kwotę niemal 80 mln euro. W Polsce najwięcej nielegalnych środków zostało ujawnionych na przygranicznych targowiskach.

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa po raz piąty uczestniczyła w koordynowanej przez EUROPOL międzynarodowej operacji Silver Axe VI, ukierunkowanej na zwalczanie handlu nielegalnymi i podrabianymi środkami ochrony roślin.

Tegoroczna edycja trwająca od 13 stycznia do 25 kwietnia 2021 r. wspierana była przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) oraz Dyrekcję Generalną ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności Komisji Europejskiej (DG SANTE).

W operację zaangażowane były urzędy ds. ochrony roślin, organy celne oraz organy ścigania z 27 państw Unii Europejskiej, a także z Australii, Brazylii, Kolumbii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Norwegii, Ukrainy oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki. W wyniku wspólnych działań zatrzymane zostały 1 203 tony nielegalnych środków ochrony roślin o łącznej wartości niemal 80 milionów euro.

W Polsce, w ramach operacji, prowadzone były wspólnie dziania kontrolne inspektorów Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa wraz z organami Krajowej Administracji Skarbowej, Policji i Straży Granicznej. Intensywne kontrole przeprowadzano na przejściach granicznych, targowiskach, drogach, miejscach produkcji i magazynowania środków ochrony roślin, w punktach obrotu środkami ochrony roślin oraz w gospodarstwach rolnych. Najwięcej nielegalnych środków ujawniono na przygranicznych targowiskach.

(rpf) jp / Źródło: piorin.gov.pl

Udostępnij:

Skomentuj