1.3°C

Wprowadzenie stosownych zmian może pomóc zmobilizować koła łowieckie do wypełniania przez nie ustawowych obowiązków, a poszkodowanym rolnikom stworzy realną ochronę swoich praw – uważa samorząd rolniczy.
Od 1 stycznia 2021 zacznie funkcjonować Ministerstwo Rolnictwa i Leśnictwa. Czy przeniesienie łowiectwa i leśnictwa pod kompetencję Ministerstwa Rolnictwa umożliwi uregulowanie problemów, których nie dało się uporządkować przez ostanie kilkadziesiąt lat i czy rolnicy będą mieli większy wpływ na gospodarkę łowiecką?
Wprowadzone w dniu 10 kwietnia br. nowe rozporządzenie nie pozwala myśliwym na dokonywanie oględzin związanych z szacowaniem szkód łowieckich. Ze strony Kół Łowieckich nie będzie też możliwości zabezpieczania pól rolników przed szkodami.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie działania „Wartość dodana, jakość produktów i wykorzystywanie niechcianych połowów”. Na co można składać wnioski?
Wilk jest objęty ścisłą ochroną i nie ma możliwości redukcji jego populacji. Obowiązujące przepisy dopuszczają takie odstępstwo wyłącznie w szczególnych przypadkach. To na rolnikach więc spoczywa obowiązek należytego zabezpieczenia swoich zwierząt gospodarskich, a za ewentualne szkody wyrządzone przez wilki można domagać się odszkodowania.
Ministerstwo środowiska ustosunkowało się do doniesień medialnych o rzekomo trwających pracach nad zmianą ustawy dotyczącej prawa łowieckiego. Jak czytamy w komunikacie, w chwili obecnej ministerstwo środowiska nie planuje rozpoczęcia prac legislacyjnych nad nowelizacją ustawy oraz nad zmianą modelu i zasad funkcjonowania polskiego łowiectwa.
Rolnicy przekazują informacje do Izb Rolniczych, że zgodnie z obowiązkiem zgłaszają szkody do urzędów gmin oraz kół łowieckich, ale nie są podejmowane jakiekolwiek działania w kierunki oszacowania strat.
reklama

Ogłoszenia

RSS Module