12,6°C

reklama
reklama
W ubiegłym sezonie w sprzedaży pojawiły się nowe herbicydy do zwalczania chwastów 2-liściennych w zbożach ozimych i jarych. Zawarte w nich substancje czynne należą do tzw. syntetycznych auksyn.
Teldor 500 SC firmy Bayer, przeznaczony do ochronyroślin jagodowych i ozdobnych przed chorobami grzybowymi, uzyskał rozszerzenie stosowania.
Skutkiem rozporządzenia wykonawczego Komisji Europejskiej (EU) 2016/1313 z dnia 1 sierpnia 2016 roku, stwierdzającym że „Państwa Członkowskie powinny poczynić starania, aby ich produkty oparte na glifosacie wolne były od polietoksylowanej aminy łojowej (POA)” wszystkie herbicydy zawierające tę substancję aktywną z nośnikiem POA zostały wycofane z obiegu.
Stosowanie środków ochrony roślin jest niezwykle ważne w celu uniknięcia niepożądanych skutków oddziaływania szkodników i patogenów. W dzisiejszych czasach maksymalne wykorzystanie potencjału genetycznego jest niezwykle istotne, ale trzeba mieć na uwadze, że chemiczna ochrona roślin często niesie ze sobą ryzyko dla bezpieczeństwa człowieka i środowiska.
Bazą każdego chemicznego środka ochrony roślin jest substancja aktywna, która działa destrukcyjnie na patogeny, szkodniki czy chwasty, do walki z którymi dany preparat jest dedykowany. Ten sam związek zsyntetyzowany w czystej postaci jest na ogół mało aktywny w środowisku naturalnym i tym samym jest nieskuteczny w niszczeniu agrofagów.
W dniu 22 lutego bieżącego roku Komisja ds. Środków Ochrony Roślin pozytywnie zaopiniowała wniosek Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego w sprawie wydania zezwolenia na wprowadzenie do obrotu środka ochrony roślin Proteus 110 OD.
W styczniu 2018 roku Bayer Crop Science wprowadził na rynek nową generację herbicydu Atlantis Star, który zwalcza wiele gatunków chwastów, w tym miotłę zbożową, wyczyńca polnego, stokłosy. Formuła herbicydu została wzbogacona tienkarbazonem.
Nielegalne środki ochrony roślin, a właściwie próby wprowadzania ich na rynek wciąż stanowią spory problem.
Podróbki środków ochrony roślin wprowadzane na rynek mogą spowodować wielkie straty zarówno u producentów autentycznych produktów, ale także wśród rolników.
Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej oraz pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa z Białegostoku we współpracy z policjantami KPP w Bielsku Podlaskim zabezpieczyli blisko pół tony środków ochrony roślin pochodzących z przemytu.
reklama
reklama

RSS Module