12,6°C

reklama
reklama
Badanie przeprowadzone wśród 20 000 konsumentów z 18 krajów europejskich, w tym również z Polski wskazuje, że zaufanie do sektora spożywczego wzrosło w 2020 roku, jednak większość konsumentów nadal uważa, że sektor ten nie działa w interesie publicznym.
W dniach od 15 do 29 stycznia 2021 r. na terenie całej Polski zostanie przeprowadzone badanie statystyczne z zakresu rolnictwa. Będzie ono dotyczyło koniunktury w gospodarstwie rolnym (formularz AK-R). 
W dniach od 1 do 21 grudnia 2017 roku na terenie całej Polski zostaną przeprowadzone badania statystyczne z zakresu rolnictwa:
reklama
reklama

RSS Module