20.1°C

Banki współpracujące z Bankiem Gospodarstwa Krajowego będą udzielały preferencyjnych kredytów obrotowych producentom rolnym oraz podmiotom prowadzącym przetwórstwo rolno-spożywcze.
reklama

RSS Module