-1.2°C

reklama
reklama
Decyzja Komisji Europejskiej dotycząca materiału szkółkarskiego weszła w życie 1 stycznia 2021 r. i uznaje za równoważne z unijnymi warunki produkcji w Zjednoczonym Królestwie odnoszące się do obowiązków dostawcy, tożsamości, cech, zdrowotności roślin w odniesieniu do regulowanych agrofagów niekwarantannowych, podłoża uprawowego, pakowania, przeprowadzonych inspekcji, oznaczania i plombowania.
Brexit, umowy o wolnym handlu i WPR zdominowały dyskusję podczas wideospotkania Prezydencji COGECA, króra odbyła się 7 stycznia 2020 roku. Jedynym przedstawicielem Polski w Prezydencji jest Agnieszka Maliszewska pierwsza wiceprzewodnicząca COGECA.
Unia Europejska i Wielka Brytania osiągnęły 24 grudnia 2020 r. porozumienie w sprawie pakietu umów regulujących przyszłe relacje, w skład którego wchodzi między innymi Umowa o handlu i współpracy. Umowa ta będzie podstawą relacji UE-Wielka Brytania od 1 stycznia 2021 r., obejmując m.in. handel towarami rolno-spożywczymi i rybołówstwo.
Od 1 stycznia 2021 roku wymiana handlowa z Wielką Brytanią będzie odbywała się na zasadach dotyczących krajów trzecich. Do końca 2020 roku państwo to zakończy okres przejściowy i nie będzie już członkiem Unii Europejskiej.
O obustronnych relacjach po brexicie oraz standardach bezpieczeństwa żywności rozmawiał minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski z ambasadorem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w Polsce Jonathanem Knottem.
Z dniem 31 stycznia 2020 r. Wielka Brytania opuściła Unię Europejską. Tym samym, od 1 lutego 2020 r. rozpoczyna się okres przejściowy, określony w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z UE, który będzie trwać do końca 2020 roku.
– To czy polskie mleczarstwo wyjdzie obronną ręką będzie zależało od współpracy całej branży, a nie konkurencji na rynkach zewnętrznych i ścisłej współpracy z rolnikami – mówił minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski podczas 17 Międzynarodowego Forum Mleczarskiego w Serocku.
Skutki twardego Brexitu dotkną wszystkich zaangażowanych w działania branży mleczarskiej. Przewiduje się, że skutki wyjścia Wielkiej Brytanii będą znacznie poważniejsze niż w przypadku rosyjskiego embargo.
Możliwy scenariusz twardego brexitu oznacza ogromne komplikacje dla firm eksportujących towary do Wielkiej Brytanii. Konieczne zatem staje się przygotowanie dla nich jakiejś formy pomocy. Program wsparcia ma być omawiany na najbliższym posiedzeniu Rady ds. Rolnictwa w Luksemburgu.
W cenie brytyjskich jaj aż 16 procent stanowią koszty spełnienia wymogów Unii Europejskiej. W związku z tym producenci z Wysp Brytyjskich nie będą mieli szans na skuteczne konkurowanie z jajami z USA, Ukrainy oraz Argentyny.
reklama

Ogłoszenia

 

RSS Module