Projekt przyszłorocznego budżetu wpłynął już do Sejmu. Na uwagę zasługuje prawie 20% spadek wydatków budżetowych ogółem na rolnictwo w roku 2021 w porównaniu z rokiem 2020.
W dniu 27 maja br. odbyła się nadzwyczajna sesja plenarna Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Tematem obrad był "Pakiet Odbudowy Europy, poprawki do wieloletniego budżetu UE". Przewodnicząca Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen, przedstawiła w Parlamencie Europejskim projekt Funduszu Odbudowy, który będzie dołączony do zmodyfikowanego projektu Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2021 – 2027.
Copa-Cogeca przeanalizowały wniosek dotyczący przyszłych wieloletnich ram finansowych. Zaproponowano w nim zmniejszenie budżetu na Wspólną Politykę Rolną po 2020 roku.
Przed posiedzeniem Rady Europejskiej w dniach 17 i 18 października br. Komisja Europejska wezwała szefów państw i rządów UE do przedstawienia wytycznych politycznych i nadania nowej dynamiki negocjacjom, aby umożliwić osiągnięcie porozumienia w sprawie sprawiedliwego, wyważonego i nowoczesnego długoterminowego budżetu UE na lata 2021–2027 jeszcze przed końcem bieżącego roku.
reklama reklama

Ogłoszenia

 

RSS Module