0.9°C

reklama
reklama
21 grudnia br. Komisja Europejska uruchomiła na swojej stronie internetowej System Informacji o Etykietowaniu Żywności (Food Labelling Information System - FLIS)
Do tej pory rynek mleczarski był odporny na Covid-19 pandemii, ale nadal istnieje wiele niepewności. Sprzedaż i eksport są dobre, jednak lockdown wywiera coraz większą presję na sektor HoReCa.
Głos środowiska rolniczego, prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktora Szmulewicza podczas konferencji ws. projektu uchwały Senatu wzywającej Radę Ministrów do wycofania się z weta wobec budżetu Unii Europejskiej: - To dzięki wejściu do Unii Europejskiej przestaliśmy marzyć, aby prawdziwymi farmerami być, tylko się tymi farmerami staliśmy. 
– Mamy wydajne rolnictwo, które daje rocznie około 32 mld euro w eksporcie polskich produktów rolno-spożywczych – mówił minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski podczas wystąpienia na Forum Wizja Rozwoju, które odbywa się w Gdyni.
W dużej części Europy ostatnie miesiące są jednymi z najbardziej suchych w historii pomiarów opadów. Niedawne nawałnice, prowadzące nawet do lokalnych podtopień, nie wpłynęły na niski poziom wilgotności głębszych warstw gleby. Intensywne opady w dużej mierze spływają od razu do rzek i rowów melioracyjnych, nawilżając tylko warstwę powierzchniową.
Paniczne reakcje zakupowe żywności spowodowane pandemią koronawirusa w połączeniu ze zbliżającymi się świętami wielkanocnymi przyczyniają się do deficytu jaj konsumpcyjnych na rynkach.
Satelity umieszone na ziemskiej orbicie pokazują nie tylko to, co fizycznie dzieje się na Ziemi, ale również wiele zanieczyszczeń, które znajdują się w atmosferze. Są to na przykład szkodliwe substancje pochodzące z samochodów i ciężarówek, spalania paliw kopalnianych w elektrowniach czy działalności przemysłowej. Okazuje się, że ograniczenie aktywności ludzi związane z epidemią koronawirusa ma dodatkowy skutek, w postaci lepszej jakości powietrza.
Unia Europejska podjęła pozytywną dla Ukrainy decyzję o wstrzymaniu importu ukraińskiego mięsa jedynie z relatywnie niewielkiego obszaru wokół ogniska grypy ptaków, czyli uznając regionalizację, a nie z terytorium całego kraju.
Ma się tak stać głównie przez wzrost produkcji, który jest szybszy od wzrostu popytu oraz stale rosnący import drobiu do Europy z Brazylii i Ukrainy.
28 czerwca 2019 r. władze UE i państw Mercosuru zawarły w Brukseli porozumienie końcowe w sprawie dwustronnej umowy o wolnym handlu. Zawarte w niej znaczne ustępstwa dotyczące rolnictwa wprowadzą podwójne standardy i nieuczciwą konkurencję w kluczowych sektorach produkcyjnych UE, zagrażając ich rentowności.
reklama

Ogłoszenia

 

RSS Module