W siedzibie Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi odbywały się obchody siedemdziesiątej rocznicy powstania Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy (IERiGŻ-PIB) rozpoczyna rekrutację na dwusemestralne studia podyplomowe prowadzone w systemie niestacjonarnym „Rolnictwo i ekonomika gospodarstw rolnych dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych”.
Jak wynika z raportu rolnego Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, w kolejnych miesiącach bieżącego roku przewiduje się utrzymanie większego popytu na nawozy mineralne, głównie azotowe. Może to wpłynąć na wzrost ich ceny.
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB podał wyniki przeprowadzonych analiz dochodów rolników, z których wynika, że wzrost dochodów z rodzinnego gospodarstwa rolnego w roku 2017 wyniósł około 30 procent.
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy przedstawił alternatywne kierunki produkcji dla gospodarstw zaprzestających produkcji trzody chlewnej - przede wszystkim ze względu na wirus afrykańskiego pomoru świń.
Według najnowszych wyników badań jedynie co piąte gospodarstwo rolne w polsce jest w stanie osiągnąć nadwyżki, które umożliwiają dalszy rozwój.
"Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel wystąpił do prezesa Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji o podjęcie stosownych działań mających na celu zbadanie czy zachowania rynkowe przedsiębiorców prowadzących skup wiśni nie naruszają zasad konkurencji.
Ceny mięsa wieprzowego do końca roku będą utrzymywać się na poziomie 17-20 proc. wyższym niż w analogicznym okresie zeszłego roku - wynika z kwartalnych prognoz Agencji Rynku Rolnego.
Mocno rośnie eksport krajowych owoców - informuje Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.
Skup mleka bije rekordy, a dzięki temu rośnie również produkcja przetworów mlecznych - ocenia Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.
reklama reklama

Ogłoszenia

RSS Module