22.9°C

28 lipca 2020 r. KOWR utworzył spółkę celową Terminal Intermodalny Bydgoszcz Emilianowo. To pierwszy krok do realizacji innowacyjnego projektu mającego na celu budowę pierwszego terminala przeładunkowego dla towarów rolno-spożywczych w województwie kujawsko-pomorskim.
14 lipca br. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz GPW Ventures podpisały list intencyjny w sprawie powołania Funduszu KOWR Ventures, który będzie inwestował w innowacyjne rozwiązania w branży rolno-spożywczej. Projekt skierowany będzie do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).
Istotna zmiana przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego nastąpiła 26 czerwca 2019 roku. Od tego czasu w przypadku sprzedaży nieruchomości rolnej Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przysługuje prawo pierwokupu tej nieruchomości.
30 czerwca 2020 r. upływa termin składania Informacji o nabyciu surowca tytoniowego przez pośredniczące podmioty tytoniowe.
W dniach od 7 do 10 sierpnia 2020 r. na terenie Stadniny Koni w Janowie Podlaskim odbędzie się 42. Narodowy Pokaz Koni Arabskich Czystej Krwi. Zwieńczą go 51. Aukcja Pride of Poland oraz Summer Sale.
Podczas sesji 27 maja 2020 r. na Platformie Żywnościowej zrealizowano pierwsze transakcje w systemie notowań jednolitych na Rynku Towarów Rolno-Spożywczych prowadzonym na zlecenie KOWR przez TGE S.A.
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa poinformował o przekazaniu gruntów pod budowę największego szpitala onkologicznego na Dolnym Śląsku. Inwestycja ma się zakończyć pod koniec 2028. Koszt budowy to 700 milionów złotych.
Rolnicy będący dzierżawcami nieruchomości rolnych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, w przypadku, gdy ich gospodarstwo dotkną niekorzystne zjawiska przyrodnicze, może zwrócić się do KOWR o obniżenie czynszu dzierżawnego.
Aktualnie na 43 wnioski, które podlegały rozpatrzeniu, aż 21 zostało rozpatrzonych negatywnie. Na 97 złożonych wniosków, 54 odrzucono bez rozpatrzenia – wynika z informacji przekazanych izbom rolniczym przez KOWR.
Do KRIR wpłynęła odpowiedź z MRiRW na zapytanie z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zgody na oddawanie gruntów nabytych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa do używania osobom trzecim (np. wydzierżawiania z przeznaczeniem m.in. na fermy fotowoltaiczne), bez możliwości żądania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa od nabywcy nieruchomości zapłaty całej niespłaconej, a rozłożonej na raty, należności z tytułu jej sprzedaży.
reklama

RSS Module