29.9°C

Krajowa Rada Izb Rolniczych apeluje do ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego o wydłużenie terminu składania protokołów suszowych.
Alarmująco niskie ceny skupu nie będą w stanie zapewnić nie tylko rozwoju gospodarstwa, ale mogą też doprowadzić wiele z nich do bankructwa.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2017 r., poz. 2336) składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za każdego ubezpieczonego wynosi 10% emerytury podstawowej (tj. najniższej emerytury w systemie powszechnym.
Krajowa Rada Izb Rolniczych zwróciła się do Prezesa Najwyższej Izby Kontroli oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w kwestii raportu NIK dotyczącego stosowania antybiotyków w hodowli zwierząt.
Resort rolnictwa odniósł się do propozycji Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie zwiększenia stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju oraz limitu, do którego przysługuje zwrot podatku akcyzowego.
Krajowa Rada Izb Rolniczych uważa, że powinien istnieć prawny obowiązek utrzymywania niezagospodarowanych działek rolnych w dobrej kulturze rolnej.
Krajowa Rada Izb Rolniczych poinformowała, że popiera założenia „Programu budowy zapory zapobiegającej przemieszczaniu się dzików na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu zwalczania afrykańskiego pomoru świń na lata 2018-2022”.
Krajowa Rada Izb Rolniczych zwróciła się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z propozycją stworzenia niezależnego od zakładów ubojowych systemu oceny poubojowej półtusz wieprzowych oraz wołowych.
5 marca 2018 roku przedstawiciele Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i Krajowej Rada Izb Rolniczych - Witold Strobel i Wiktor Szmulewicz podpisali porozumienie w sprawie zasad dzierżawy gruntów rolnych.
Krajowa Rada Izb Rolniczych złożyła wniosek do Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, aby w każdym Urzędzie Wojewódzkim powstał Wydział/Departament Rolnictwa.
reklama

RSS Module