Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi odpowiedziało na pismo europosła Krzysztofa Jurgiela w sprawie kontroli jakości ziaren zbóż, w tym kukurydzy oraz nasion rzepaku soi przywożonych do Polski z Ukrainy i innych państw trzecich. Według resortu rolnictwa dane Ministerstwa Finansów dotyczące ilości zbóż przywożonych do Polski, a także dane w zakresie jakości zbóż rolnictwa są analizowane na bieżąco.
W dniu dzisiejszym, tj 18 czerwca Krzysztof Jurgiel złożył rezygnację ze stanowiska ze względów osobistych – tak informuje Ministerstwo Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi odpowiada w komunikacie prasowym na informacje podawane w mediach przez Polski Związek Łowiecki.
Sprawy wsi, rolnictwa i obszarów wiejskich są priorytetowe i po raz pierwszy odpowiada za nie cały rząd – podkreślił minister podczas spotkań z rolnikami w Szczucinie i Proszowicach w województwie Małopolskim.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi deklaruje otwartość na postulaty i zgłoszenia środowisk rolniczych, zapewniając jednocześnie, że wszystkie zgłoszenia są szczegółowo analizowane i uwzględniane w nowelizacjach uregulowań prawnych.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi złożyło dziś projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie roślin, mający na celu umożliwienie spełnienia wymagań importu spoza Unii Europejskiej.
Strategia rozwoju rynku wołowiny opracowana przez sektor „Polska wołowina 2022" została przyjęta 27 kwietnia bieżącego roku.
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB podał wyniki przeprowadzonych analiz dochodów rolników, z których wynika, że wzrost dochodów z rodzinnego gospodarstwa rolnego w roku 2017 wyniósł około 30 procent.
„Odnawialne źródła energii przyszłością polskiego rolnictwa” - pod taką nazwą w sobotę 14 kwietnia odbyła się konferencja prasowa zorganizowana przez Związek Zawodowy Rolników Rzeczpospolitej Solidarni, której patronował Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
Nieuczciwe praktyki handlowe w łańcuchu dostaw żywności były jednym z głównych tematów poniedziałkowego posiedzenia Rady Unii Europejskiej ds. Rolnictwa i Rybołówstwa, które odbyło się w Luksemburgu.

RSS Module