20,9°C

reklama
reklama
Ze względu na intensyfikację szkód powodowanych przez bobry, izby rolnicze postulowały o ograniczenie populacji tych zwierząt. Ministerstwo Klimatu i Środowiska nie przewiduje jednak takich działań. Jakie są zatem możliwości zminimalizowania strat wyrządzanych przez bobry?
Za szkody wyrządzone przez bobry odpowiada Skarb Państwa, jednak odpowiedzialność ta nie obejmuje utraconych korzyści. Aby możliwe były zmiany legislacyjne, potrzebne jest najpierw zebranie danych dotyczących skali tego problemu - poinformowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami podłoże po produkcji boczniaka nie stanowi odpadu – stanął na stanowisku minister klimatu i środowiska. Miejmy nadzieję, że rolnicy zajmujący się produkcją boczniaka nie będą już więcej narażeni na nieprzyjemności i kary w związku z różnorodnymi interpretacjami przepisów w tym zakresie.
17 maja 2021 r. zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do ministra klimatu i środowiska Michała Kurtyki o podjęcie działań mających na celu wypłatę odszkodowań za drzewa uszkodzone przez bobry.

RSS Module