1.3°C

reklama
reklama
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi odniosło się do wniosku izb rolniczych, które chciały obniżenia wskaźników dotyczących działań inwestycyjnych PROW w związku z trudną sytuacją gospodarstw rolnych na skutek pandemii COVID-19 oraz epidemii ASF.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wprowadza w tym roku kilka zmian w działaniu „Dobrostan zwierząt”. Zmiany będą dotyczyły głównie loch i krów mlecznych. Pojawi się również nowy pakiet - „Dobrostan owiec”.
Dobiegają końca terminy składania wniosków o wsparcie finansowe dla rozwoju usług rolniczych oraz inwestycji w nawadnianie.
Nawet 325 tys. złotych będzie mogła otrzymać grupa już 5 rolników, którzy zdecydują się na współpracę w ramach działania PROW „Współpraca”. Znowelizowane pod koniec grudnia 2020 r. rozporządzenie daje taką możliwość.
Na jakie obecnie działania rolnicy mogą składać wnioski o pomoc? Do kiedy potrwają nabory? Jakie programy wsparcia planuje uruchomić Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 2021 r.? Warto trzymać rękę na pulsie, by nie przegapić żadnego terminu.
Jeszcze tylko dzisiaj, 31 grudnia, Koła Gospodyń Wiejskich, które otrzymały w 2020 roku pomoc z ARiMR, mają czas na jej wykorzystanie. Także dziś upływa termin, do którego wszyscy posiadacze zwierząt oznakowanych owiec, kóz lub świń przebywających w siedzibie stada muszą dokonać ich spisu.
Jeszcze tylko dzisiaj, 31 grudnia, ARiMR przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy od rolników zainteresowanych dotacją na odtworzenie potencjału produkcji rolnej lub premię na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej.
30 grudnia 2020 r. jest ostatnim dniem przyjmowania przez ARiMR wniosków o przyznanie pomocy na realizację inwestycji w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000. Spieszyć muszą się także ci rolnicy, którzy chcą otrzymać dotację na odtworzenie potencjału produkcji rolnej lub premię na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej.
Krajowy Plan Strategiczny zastąpi w nowej perspektywie budżetowej dotychczas znany nam Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. W nowym okresie programowania to kraje członkowskie mają mieć większą swobodę w wydatkowaniu środków przeznaczonych na Wspólną Politykę Rolną, pod warunkiem spełnienia ambitnych celów środowiskowych oraz klimatycznych.
Tylko do 24 grudnia 2020 r. zainteresowani rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie pomocy na wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój.
reklama

Ogłoszenia

 

RSS Module