16,9°C

reklama
reklama
15 kwietnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła przyjmowanie wniosków o wsparcie w ramach działania „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” finansowanego z PROW 2014-2020. O wsparcie można się ubiegać do 31 maja 2021 r.
Można już składać wnioski o pomoc na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw w ramach działania „Współpraca”. Nabór dokumentów potrwa od 29 marca do 12 maja 2021 r. Z otrzymanego wsparcia można sfinansować między innymi zakup środków transportu i maszyn.
Jeszcze tylko dziś, 26 marca, rolnicy mogą złożyć wniosek o wsparcie inwestycji chroniących wody przed zanieczyszczeniem azotanami, a 29 marca – ARiMR kończy nabór wniosków na inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opublikowała listę kolejności dla ubiegających się o przyznanie pomocy w ramach programu „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”. Sprawdź, który jesteś na liście.
Na infolinię ARiMR dzwonią rolnicy, którzy informują, że dotarła do nich oferta od firmy komercyjnej, zachęcająca do skorzystania z pomocy w ubieganiu się o bezzwrotną dotację dla gospodarstw rolnych. Po zapłaceniu przez rolnika firmie kilku tysięcy złotych, będzie można otrzymać dofinansowanie w wysokości 60 tys. zł.
Od 15 marca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie premii pielęgnacyjnej i zalesieniowej w ramach „Wsparcia na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” finansowanego z PROW 2014-2020. Można je złożyć tylko za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.
Do 26 marca 2021 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy na „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”.
Od 31 marca do 29 maja 2021 r. będzie trwał nabór wniosków na „Restrukturyzację małych gospodarstw”. Jakie kryteria należy spełnić, by skorzystać z tego programu?
15 kwietnia 2021 r. rozpocznie się nabór wniosków na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” objętego PROW 2014-2020. Kto może ubiegać się o przyznanie wsparcia finansowego?
Od 11 marca 2021 r. rolnicy, których gospodarstwa ucierpiały na skutek ASF bądź klęsk żywiołowych, mogą składać w ARiMR wnioski o wsparcie finansowe z PROW 2014-2020.
reklama
reklama

RSS Module