10.2°C

Rada Ministrów przyjęła w dniu 29 stycznia 2019 projekt ustawy o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi – informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, w tym roku rolnicy, podobnie jak to miało miejsce w roku poprzednim, będą mogli składać oświadczenia zamiast wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich lub płatności obszarowych. Dotyczy to rolników, którzy nie dokonują zmian w porównaniu do wniosku z roku poprzedniego.
Na określenie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych oraz zwierząt gospodarskich Rada Ministrów ma czas do końca listopada.
Efektywność działań kontrolnych na rynku owoców i warzyw zostanie zwiększona – zapowiada rząd.
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne wraz z uchwałą w sprawie udzielenia zgody na dokonanie notyfikacji Komisji Europejskiej trzech programów pomocy na restrukturyzację zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne – dokumenty zostały złożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. 
Poznaliśmy wysokość stawek dopłat do materiału siewnego w 2017 roku.
Konkurencyjność wszystkich producentów rolnych dzięki wyrównaniu dopłat bezpośrednich, a także zmniejszanie różnic w poziomie rozwoju rolnictwa były głównymi tematami poruszanymi przez ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela podczas posiedzenia Rady Ministrów Unii Europejskiej.
Ruszają konsultacje Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w zakresie rozwoju obszarów wiejskich; po raz pierwszy cały rząd bierze odpowiedzialność za rozwój obszarów wiejskich - poinformował w środę minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel.
Szczegółowy zakres działań i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa został skierowany do konsultacji społecznych i międzyresortowych.
reklama

RSS Module