Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania „Środki dotyczące zdrowia publicznego”. Nabór ma na celu łagodzenie skutków gospodarczych epidemii COVID-19 dla branży akwakultury.
Liczba zakażeń COVID-19 w Polsce wciąż wzrasta, a koronawirus jest obecny również w sektorze rolno-spożywczym. Minister rolnictwa przypomina o konieczności przestrzegania wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.
80% europejskich dealerów odczuwa wpływ COVID-19, 70% spodziewa się znacznego spadku obrotów i portfeli zamówień. Wyniki badania przeprowadzonego przez CLIMMAR dot. wpływu pandemii na europejskich dealerów pokazują, że 80% uczestników badania odczuwa negatywne skutki zaistniałej sytuacji. Dotyczy to w szczególności sprzedaży nowych maszyn. Patrząc w przyszłość, w ciągu najbliższych dwóch miesięcy, 70% uczestników badania przewiduje znaczny spadek obrotów i spadek zamówień.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poinformowała o przedłużeniu zasiłku opiekuńczego do 28 czerwca br.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała w komunikacie, że od najbliższego poniedziałku, 25 maja, w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych rolnicy będą mogli załatwić wszystkie sprawy osobiście. W województwie śląskim i powiatach, gdzie zagrożenie epidemiczne jest podwyższone sytuacja będzie monitorowana na bieżąco.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poinformowała o zasadach przyznawania zasiłku dla rolnika i domownika z tytułu objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19.
Od 12 maja Koła Gospodyń Wiejskich mogą ubiegać o pomoc w ramach Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19. Maksymalne kwoty dotacji wynoszą 40 i 50 tysięcy złotych.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poinformowała, że osoby, które nie później niż w okresie 30 dni od ustania obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii związanych z COVID-19 zgłoszą wniosek o przyznanie, ponowne ustalenie wysokości lub podjęcie wypłaty:
Maszyny i pojazdy rolnicze na co dzień wykorzystywane do innych zadań, w dobie pandemii zyskały nowe funkcje. Wielozadaniowość, możliwość doposażenia sprawiają, że rolnicy mogą wspierać lokalne społeczności w walce z COVID-19.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało w komunikacie, że zasiłki opiekuńcze będą wypłacane przez okres na jaki zostały zamknięte żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły oraz inne placówki lub w związku z brakiem możliwości sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19.
reklama reklama

Ogłoszenia

RSS Module