1.3°C

Apelujemy o zatrzymanie procesu likwidacji gospodarstw rolnych utworzonych na dzierżawionych gruntach państwowych – to stanowisko i zarazem apel Towarzystwa Ekonomistów Polskich.
Skarb Państwa odpowiada za szkody wyrządzone przez 5 gatunków zwierząt chronionych. Jednak odpowiedzialność za te szkody nie obejmuje utraconych korzyści, a ogranicza się jedynie do szkody rzeczywistej, którą należy wykazać.
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa poinformował o przekazaniu gruntów pod budowę największego szpitala onkologicznego na Dolnym Śląsku. Inwestycja ma się zakończyć pod koniec 2028. Koszt budowy to 700 milionów złotych.
Do KRIR wpłynęła odpowiedź z MRiRW na zapytanie z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zgody na oddawanie gruntów nabytych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa do używania osobom trzecim (np. wydzierżawiania z przeznaczeniem m.in. na fermy fotowoltaiczne), bez możliwości żądania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa od nabywcy nieruchomości zapłaty całej niespłaconej, a rozłożonej na raty, należności z tytułu jej sprzedaży.
Dyrektor Generalny KOWR poinformował Oddziały Terenowe, że w świetle przepisów ustawy należy przyjąć, że przeniesienie własności na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości obciążonych hipoteką nie jest możliwe. Informacja została przekazana do Oddziałów Terenowych KOWR w związku z wątpliwościami, które pojawiły się w zakresie interpretacji zapisów art. 7 ust. 11 ustawy z dnia 9.11.2018r. o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne – informuje Krajowa Rada Izb Rolniczych.
W związku z epidemią afrykańskiego pomoru świń i ptasiej grypy prywatne ubojnie oraz podmioty skupowe, wykorzystując swoją pozycję oligopolistyczną, zaniżają ceny skupu dla gospodarstw położonych w strefach z ograniczeniami weterynaryjnymi w stosunku do cen z terenów wolnych od tych chorób.
reklama

Ogłoszenia

RSS Module