16,7°C

reklama
reklama
 Zarząd Spółka PolishAgri, której Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta zarzuca nieuczciwe praktyki handlowe i wykorzystywanie przewagi kontraktowej przesłał do naszej redakcji wyjaśnienie w którym odpiera zarzuty.
Spółka PolishAgri zajmująca się skupem oraz sprzedażą zboża i rzepaku może nieuczciwie wykorzystywać swoją przewagę kontraktową wobec dostawców. UOKiK przedstawił już spółce zarzuty, ale zapowiada, że przyjrzy się również praktykom innych spółek skupujących zboże oraz rzepak.
Prezes UOKiK stwierdził podział rynku przez producentów pasz dla zwierząt - zmowa ograniczyła swobodę wyboru produktów rolnikom i sprzedawcom preparatów mlekozastępczych. Karę w wysokości 2,5 mln zł. otrzymała spółka Polmass.
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pozytywnie zaopiniował plany fuzji firm De Heus i Golpasz S.A. Firmy rozpoczynają przygotowania do połączenia spółek.
Coraz bliżej utworzenia Narodowego Holdingu Spożywczego. Krajowa Spółka Cukrowa zgłosiła się do UOKiK z zamiarem koncentracji ośmiu spółek rolno-spożywczych Skarbu Państwa.
Prezes UOKiK nałożył ponad 723 miliony złotych kary na właściciela sieci sklepów Biedronka. Spółka Jeronimo Martins Polska w nieuczciwy sposób zarabiała kosztem dostawców produktów spożywczych. To największa do tej pory sankcja za wykorzystywanie przewagi kontraktowej.
Producenci pasz dla zwierząt hodowlanych – Polmass i Ekoplon - zawarli porozumienia ograniczające konkurencję. Podzielili miedzy sobą dwa rynki, ograniczając odbiorcom swobodny wybór produktów – informuje Urząd Ochrony Konkurencji i Klienta, którego prezes Tomasz Chróstny nałożył kary finansowe na obie firmy w łącznej wysokości ponad 17 mln zł.
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przejmuje zadania Inspekcji Handlowej w zakresie kontroli artykułów żywnościowych oraz zajmie się kontrolą jakości żywności w obrocie i handlu.
Minister rolnictwa wystąpił do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zbadanie zasadności utrzymujących się dramatycznie niskich cen owoców miękkich w skupie. Istnieją bowiem przypuszczenia, że doszło do zmowy cenowej i naruszenia zasady konkurencji, w szczególności w odniesieniu do agrestu.
W odpowiedzi na wniosek Zarządu KRIR w sprawie cen śruty rzepakowej, sojowej i DDGS, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w piśmie z dani 1 czerwca 2020 r. poinformował, co następuje:
reklama
reklama

RSS Module