8,9°C

reklama
reklama
Prezes UOKiK stwierdził podział rynku przez producentów pasz dla zwierząt - zmowa ograniczyła swobodę wyboru produktów rolnikom i sprzedawcom preparatów mlekozastępczych. Karę w wysokości 2,5 mln zł. otrzymała spółka Polmass.
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przejmuje zadania Inspekcji Handlowej w zakresie kontroli artykułów żywnościowych oraz zajmie się kontrolą jakości żywności w obrocie i handlu.
Przedstawiciele zakładów mięsnych zamierzają złożyć skargę do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie nieuczciwych praktyk stosowanych przez sieci handlowe.
reklama
reklama

RSS Module