16,7°C

reklama
reklama
– W trwających negocjacjach z Parlamentem nie będziemy popierać tych propozycji Parlamentu, które utrudniać będą przygotowanie i wdrażanie planów strategicznych WPR oraz zwiększą obciążenia dla rolników i administracji krajowych – powiedział minister Grzegorz Puda podczas posiedzenia Rady Ministrów Rolnictwa i Rybołówstwa AGRIFISH, które odbyło się w Brukseli 22-23 marca br.
Pogoń za zwiększaniem skali produkcji, dążenie do koncentracji i globalizacji całego sektora rolno-spożywczego doprowadzi za kilkanaście lat do sytuacji, w której rolnictwo będzie domeną jedynie dużych koncernów. Małe gospodarstwa rolne nie będą miały racji bytu – uważa komisarz ds. Rolnictwa i Rybołówstwa Janusz Wojciechowski.
15 lutego 2021 roku w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi zakończył się I etap konsultacji projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej. W sprawie Planu wpłynęło ponad 3,5 tysięcy uwag, propozycji i wniosków.
Właśnie zakończyła się możliwość zgłaszania uwag do projektu Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej. Wśród rolników budzi on sporo obaw, gdyż wiąże się z dodatkowymi kosztami i obowiązkami przy zachowaniu dotychczasowych środków.
Do 15 lutego 2021 roku w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwa I etap konsultacji projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej.
Wspólna polityka rolna – wsparcie na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie i finansowanych z EFRG i EFRROW ***I
Ministerstwo Rolnictwa poinformowało o formach płatności planowanych w nowym okresie programowania Wspólnej Polityki Rolnej. Na jakie programy wsparcia rolnicy będą mogli składać wnioski?
Po dwuletnim okresie przejściowym, nowa Wspólna Polityka Rolna wyraźnie skręci w kierunku ochrony środowiska, klimatu i dobrostanu zwierząt. Głównym celem polityki ma być poprawa dochodów rolnika oraz jego pozycji rynkowej oraz wsparcie małych i średnich, rodzinnych gospodarstw rolnych.
Podczas obrad Rady Ministrów ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w Luksemburgu udało się wypracować kompromis w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej po 2021 r. Kompromisowy dokument przedstawiony przez Niemcy poparła większość ministrów rolnictwa państw UE.
Minister Jan Krzysztof Ardanowski spotkał się z przedstawicielami organizacji rolniczych zrzeszonymi w COPA-COGECA. Głównym celem spotkania było omówienie stanu negocjacji nowej Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej.
reklama
reklama

RSS Module