20.1°C

Głównym tematem obrad była dyskusja o postępach prac nad reformą WPR. Wyrównanie płatności bezpośrednich oraz zwolnienie małych gospodarstw z warunkowości to priorytety strony polskiej w dalszych pracach.
Choć zaproponowany budżet Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021-2027 jest wyższy od projektowanego przez Komisję w 2018 roku, wciąż jednak nowa kwota jest niższa od puli za okres 2014-2020.
W dniu 26 lutego 2020 r. odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu wspierającego prace w zakresie projektowania rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa ze środków europejskich na lata 2021-2027.
Copa-Cogeca przeanalizowały wniosek dotyczący przyszłych wieloletnich ram finansowych. Zaproponowano w nim zmniejszenie budżetu na Wspólną Politykę Rolną po 2020 roku.
Podczas obrad Rady Ministrów Rolnictwa i Rybołówstwa UE w Luksemburgu omawiane były kwestie dotyczące przyszłej WPR oraz silnego budżetu na rolnictwo po 2020 r. Kluczową sprawą dla Polski jest wyrównanie dopłat bezpośrednich.
O wyzwaniach dla doradztwa rolniczego po 2020 roku- Doradztwo publiczne powinno być instytucją, która w zmieniającym się świecie będzie pomagała rolnikom w podejmowaniu optymalnych decyzji – takie przesłanie przekazał minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski uczestnikom międzynarodowej konferencji „Wyzwania dla doradztwa rolniczego po 2020 roku”.
W Ministerstwie Rolnictwa odbyło się pierwsze spotkanie zespołu do spraw opracowania Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021–2027.
Podczas spotkania ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego z komisarzem Unii Europejskiej ds. rolnych Philem Hoganem padło zapewnienie ze strony komisarza co do wprowadzenia odstępstw od reguł Wspólnej Polityki Rolnej dla państw, które w tym roku nawiedziła susza.
W dniu wczorajszym odbyło się posiedzenie Rady Ministrów rolnictwa Unii Europejskiej AGRIFISH w Luksemburgu. Podczas spotkania omawiano między innymi obecną sytuację na rynkach rolnych oraz dyskutowano na temat tzw. zielonej architektury w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) w oparciu o przygotowane przez prezydencję pytania.
W ministerstwie rolnictwa i rozwoju wsi odbyło się spotkanie inicjujące współpracę MRiRW z utworzonym w Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwój Obszarów Wiejskich (DG AGRI) Komisji Europejskiej z zespołem zadaniowym.
reklama

RSS Module