20.1°C

Zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonych w KRUS został przedłużony o kolejne dwa tygodnie, tj. Do 12 lipca 2020 r.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poinformowała o przedłużeniu zasiłku opiekuńczego do 28 czerwca br.
W związku z trwającym zamknięciem placówek edukacyjnych, zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego w KRUS został wydłużony do 24 maja 2020 r.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało w komunikacie, że zasiłki opiekuńcze będą wypłacane przez okres na jaki zostały zamknięte żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły oraz inne placówki lub w związku z brakiem możliwości sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19.
Z powodu zamknięcia placówek edukacyjnych zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego w KRUS rolnika lub domownika został przedłużony do dnia 26 kwietnia 2020 r.
Ubezpieczonemu rodzicowi sprawującemu osobistą opiekę nad dzieckiem w związku z zamknięciem placówki edukacyjnej, przysługuje zasiłek opiekuńczy za każdy dzień opieki, przez okres nie dłuższy niż 14 dni.
reklama

RSS Module