Niebieska strefa ASF została zmniejszona o 60 gmin w województwach lubelskim, podlaskim i warmińsko-mazurskim. Oznacza to złagodzenie restrykcji nałożonych przez Komisję Europejską na sektor wieprzowiny.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi planuje jeszcze w tym roku uruchomienie naboru na refundację do 75% wydatków poniesionych przez producenta rolnego na bioasekurację oraz pomoc na wyrównanie dochodów producentów trzody chlewnej z terenów objętych ASF.
Była szansa na zdjęcie strefy niebieskiej w powiatach poznańskim i szamotulskim, jednak kolejne ogniska ASF w Wielkopolsce oddaliły tę nadzieję. Komisja Europejska nie przychyliła się do wniosku strony polskiej w tej sprawie.
To kolejne złe wieści dla wielkopolskich producentów trzody chlewnej. Po tym jak 28 września br. na terenie powiatu obornickiego ASF stwierdzono u dzika potrąconego przez autobus, została tam wprowadzona czerwona strefa.
W okresie od 20 do 27 września br. zostało potwierdzonych siedem nowych ognisk afrykańskiego pomoru świń. Łącznie od początku roku odnotowano 97 ognisk tej choroby.
Działania podjęte przez Czechów i Belgów dowodzą, że walka z ASF może być skuteczna. W krajach tych nie odnotowano ani jednego zakażenia w hodowlach trzody. Czesi są wolni od ASF od lutego 2019. Belgia prawdopodobnie osiągnie status kraju wolnego od ASF w najbliższym czasie.
Ze względu na przypadki występowania afrykańskiego pomoru świń w województwie dolnośląskim, strona ukraińska wydała decyzję o rozszerzeniu restrykcji importowych o to województwo.
21 września br. Komisja Europejska wyznaczyła dwie granice strefy niebieskiej ASF na terenie województwa wielkopolskiego, które powstało po odnotowaniu choroby ASF u świń w kolejnych gospodarstwach.
Od początku roku 2020 do chwili obecnej na terenie Polski wystąpiło 90 ognisk ASF. Stanowi to liczbę dwukrotnie większą niż w całym ubiegłym roku, gdzie łącznie odnotowano 48 ognisk tej choroby w stadach trzody chlewnej.
Na granicy województw podkarpackiego i świętokrzyskiego stanie płot z siatki. Ma on ograniczyć ryzyko przeniknięcia wirusa afrykańskiego pomoru świń w świętokrzyskie.
reklama reklama

Ogłoszenia

RSS Module