20.1°C

Głównym tematem obrad była dyskusja o postępach prac nad reformą WPR. Wyrównanie płatności bezpośrednich oraz zwolnienie małych gospodarstw z warunkowości to priorytety strony polskiej w dalszych pracach.
Podczas posiedzenia Rady Ministrów Rolnictwa i Rybołówstwa UE w Luksemburgu podsumowano prace kończącej się prezydencji rumuńskiej. Od lipca 2019 roku pracom w Radzie przewodniczyć będzie Finlandia.
Minister Jan Krzysztof Ardanowski uczestniczył w posiedzeniu Rady Ministrów ds. rolnictwa UE. Podczas obrad odbyła się dyskusja na temat modelu wdrażania przyszłej polityki rolnej po 2020 r. 
W dniu wczorajszym odbyło się posiedzenie Rady Ministrów rolnictwa Unii Europejskiej AGRIFISH w Luksemburgu. Podczas spotkania omawiano między innymi obecną sytuację na rynkach rolnych oraz dyskutowano na temat tzw. zielonej architektury w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) w oparciu o przygotowane przez prezydencję pytania.
reklama

RSS Module